2006. október hónap bejegyzései

Casino est a kerület helyzetéről, civil szemmel, 2006. október 17. István tanya

A rendes havi összejövetel célja ezúttal a kerületi civil szervezetek meghívása mellett a kerület helyzetének áttekintése volt, civil szemmel, civil érdekképviselet, a fellépések összehangolása, egyeztetése, javaslatok, a további együttműködés keretei, lehetőségei. Meghívást kapott a Rózsavölgy Egyesület, a Budatétényi Polgári Kör, a Péter Pál utca és Környéke Polgári Kör, a Baross Gábor telepi Polgári Kör, a Nagytétényi Polgári Kör, a Csillaghalom Polgári Egylet, a Budapesti Városvédő Egyesület Tétény Promontor Munkacsoportja, a Klauzál Gábor Társaság, a Promontórium Borlovagrend, a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület, és a Budafok Tétény Baráti Körök Egyesülete. Ezekből nem volt jelen a Nagytétényi Polgári Kör, a Péter Pál utca és Környéke Polgári Kör, és a Borlovagrend képviselője, az ülés végén érkezett meg Fükő Zsuzsa, a Baráti Körök elnöke. A civil résztvevők, képviselők, akik a jelzetteken túl megjelenítették a Mészáros László Képzőművész kört, az Ártér Művészeti Egyesületet, a Nagytétényi Kastély Közalapítványt, a Duna parti Lovasklubot és a KÉSZ kerületi csoportját is, közel húszan jelentek meg, mellettük a Casino tagjai, meghívottak, így az önkormányzat civil referense is, ugyancsak mintegy húszan voltak jelen – a két csoport között némi átfedéssel -.

 A bevezetőben Mészáros Péter foglalta össze a Casino eddigi tevékenységét, céljait, ami egyfajta helyi klub, információs központ, szellemi műhely, értékőrző, értékteremtő közösség, lokálpatrióta szervezet, részben eltérve a hagyományos helyi civil szervezeti keretektől. A találkozó célja volt az is, hogy a helyi civil szervezetek eddig félévente esedékes egyeztető megbeszélését is pótolja, amire sokak szerint nagy igény van.

 A hozzászólásokban, és a vitában felmerült a várhatóan tovább nehezedő költségvetési helyzet, a működési nehézségek, a székházak fenntartása, azoknál, akik ilyen funkciókkal, lehetőségekkel is rendelkeznek. Fontos, és többen hangsúlyozták a várospolitika, és a pártpolitika szétválasztását, a politikamentesség ilyen értelmezését, ugyanakkor a konszenzus igényét az alapvető helyi ügyekben.

Felmerült a képviseleti demokrácia gondja, a közvetlen érdekérvényesítés nehézségei, a civilek az önkormányzati testületbe és a bizottságokba csak úgy jutnak be, mint a Baráti Körök, ha elindulnak a választáson, ami viszont erősen párt preferenciák alapján folyik, ill. külsős tagként is csak pártok delegáltjaiként kerülhetnek be bizottságokba. Fontos lenne az így bekerültektől rendszeres tájékoztatást kapni, adni, az információáramlást biztosítani.

Fontos elem az önkormányzati együttműködés, a helyi ügyekbe való beleszólás, a helyi példaadás, amire kitűnő emlékeztető a Klauzál Társaság un. Wolf projektje, a kripta és környéke kezelése, rendbe tétele, és az ott rendezett programok, kiállítások.

Neuralgikus téma, és példa a rózsakert, az azzal kapcsolatos sokéves kudarcok, a kölcsönös nem akarás és passzivitás következtében, ugyanakkor ezzel foglalkoznunk is kell.

Felmerült az idegenforgalmi potenciálunk, a sok látnivaló, a helytörténeti értékek és azok bemutatása, állandó kiállítás, múzeum keretében. Ezzel kapcsolatban, kiegészítve a bor-barát utakkal, a borászat lehetőségei beépítésével javaslat, tézisek készülnek majd ebben a körben.

Kiemelésre kerültek a Duna part, értékei, lehetőségei, a kikötő(k) igénye, a kapcsolódó pince rendszer, ami komoly veszélyben van, a Nagytétényi út – Sörház u. térségi pince, borturizmus negyed fejlesztése, aminek már vannak elemei.

A Duna part kapcsán a Duna parti lovasklub, tábor, közösségi tér, és programok lehetősége is felmerült.

Többen méltatták a kerület igen gazdag kulturális életét, az ezzel kapcsolatos program, koncepció igényét, ami sok évvel ezelőtt készült, beépítve a kastély, sőt kastélyok lehetőségeit (számos külföldi az internet alapján jön ide Nagytéténybe, míg amikor meglátja a domboldalon a másik két budafoki kastélyt, azokat is meg akarja nézni), de a rozárium is ilyen lehetőség, annak bevonása is fontos lenne, egyebek mellett.

A helyi civilek éves tevékenységei, programjai, projektjei, eredményei együttesen hatalmas értéket, sőt volument képviselnek, érdemes lenne összegyűjteni azokat, mellé téve annak, amit az adott területeken az önkormányzat tesz, a költséghatékonyságot, ráfordításokat is figyelembe véve.

Kikristályosodott az, hogy ebben a körben egy helyi kulturális program alapelvei, tézisei, anyagai is elkészülhetnek, hasonlóképpen egy idegenforgalmi, borturizmus programhoz, amelyek az önkormányzat, a helyi közösség ilyen programjai alapját képezhetik. Az ezzel kapcsolatos munkálkodások elindulnak. Ennek kapcsán még a helyi zenei élet értékei, tradíciói is kiemelésre kerültek, mint megőrzendők, és amelyekre építeni lehet.

Fontos elem, ami itt is napirenden volt, a civil részvétel, kontroll, és átláthatóság, az önkormányzati viszonylatban. Kiemelésre került a „falu” személyiségei bevonása, ami részben már sikerült, a szellemi kapacitások igénybevétele, komoly lehetőség.

Az aprómunka, a mindennapi ügyek, és az álmok, a nagy programok, koncepciók talán nem szembeállíthatók, mindkettővel foglalkoznunk kell.

Kisebb körökben, informálisan folytatódik az eszmecsere, és a program alkotás, ehhez hasonló körben decemberben folytathatjuk a dialógust.

 Mészáros Péter