2007. október hónap bejegyzései

Promontórium Polgári Casino Éves összefoglaló, beszámoló, – Közhasznúsági jelentés helyett – 2006/07

A helyi Casino gondolata messze vezet, hiszen a Budai Casino már a 90-es évek eleje óta újra működik a korábbi helyi, ill. Széchenyi féle Casino nyomdokain haladva, miként nálunk is voltak Casino előzmények, Budafokon, és Tétényben a huszadik század első felében.

Májusban tartottunk két előkészítő megbeszélést, ill. ülést, egyiken részt vett a Budai Casino képviselője, Bedő Árpád. Meghatároztuk a helyi Casino alapelveit, célkitűzéseit. Így: hagyományőrző, lokálpatrióta szervezet, szellemi műhely, információs centrum, és mindenek előtt, és gyakorlatilag: budafoki – és kerületi – elitklub. Civil szervezetként működve egyfajta értékőrző, értékteremtő, értékeket felmutató szerepet tölthet be a Casino, egyes kérdésekben koordinatív, egyeztető funkciókkal, de nem esernyő-, vagy csúcs-szervezetként a helyi civil szervezetek körében, hanem másként tevékenykedve.

A Casino a június 6.-i közgyűlésen mondta ki megalakulását 21 alapító taggal, akik közül az elnökségben Brockhauser Edit, Farkas Balázs, Garbóci László, Mészáros Péter, Piróth Béla, Szántó Tamás, és Szigeti Zoltán kapott szerepet, közülük Farkas Balázs a titkári, Mészáros Péter az elnöki, Piróth Béla a pénztárosi feladatot kapta meg.

A közgyűlésen elfogadott Alapszabály néhány fontos célkitűzése:

–   a színvonalas kerületi, ezen belül különösen a budafoki társas- és kulturális élet előmozdítása, részvétel a szellemi megújulás folyamatában,

–   a helyi, és nemzeti hagyományok ápolása,

–   a polgárságot érintő és érdeklő társadalmi kérdések megbeszélése,

–   a polgárság és a képviselői közötti kapcsolat elősegítése, erősítése,

–   a budafoki polgári múlt jelentős, meghatározó személyiségeinek kutatása, emlékük őrzése.

Az Alapszabályt a Fővárosi Bíróság 2006. szeptemberében, egy hiánypótlást követően fogadta el, ill. jegyezte be a szervezetet.

A Casino ezenközben megkezdte működését, a 2006. nyári időszakban is viszonylagos rendszerességgel ülésezve, találkozva, munkaprogramot kialakítva, tagokat toborozva. Összejöveteli helyszínként az első időszakban az István tanya vendéglő emeleti különterme adódott, ahol megfelelő körülmények között, szolid fogyasztás mellett lehetett összejöveteleket tartani.

A nyári összejöveteleink témái voltak:

–       A Duna part helyzete, múltja, jelene, jövője, Joó Ernő helytörténész, a korabeli hajómalmokról, Garbóci László helytörténész a Duna part múltjáról, értékeiről, emlékeiről beszélt, míg Mészáros Péter a partszakaszunk városrendezési, környezetvédelmi gondjairól, a feladatokról, teendőkről, értékekről beszélt vetített képes előadásában.

–       A Promontórium Borlovagrend, és a helyi borászat történelmi, helytörténeti vonatkozásait jártuk körül közösen, ugyancsak Garbóci László helytörténész, borlovagrendi tag előadásában, kitérve a borászat aktuális gondjaira, feladataira, kitűzve egy, a témát alaposabban körüljáró fórum, kerekasztal számára a Casino keretében.

–       Helyszíni ülést, bejárást tartottunk a Péter Pál utcai kápolna, a kapcsolódó kálvária területén, és a szomszédos, önkormányzati telket is megszemléltük, amelynek potenciális közösségi célú hasznosítási lehetőségei is felmerültek, pl. szabadtéri színpad formájában.

 Szeptemberben tartottuk meg formális, ünnepélyes alakuló ülésünket, ahol ismételten áttekintést adtunk a Budafoki Casinoról, háttér, célok, tervek, programok, Száray Zoltán történész tartott előadást, Budavár visszafoglalása évfordulója apropóján, továbbá a Madárdal együttes révén zenei, míg Erdélyi György előadóművész révén versmondó program elemek gazdagították az estét. Az alapító tagok számára egy alapító oklevél készült, a Casino címerével is ellátva.

 Innen kezdve az elnökség állásfoglalása alapján havi rendszerességgel, egy meghatározott programterv szerint tartottuk meg összejöveteleinket, így:

–       Októberben a rendes havi összejövetel célja a kerületi civil szervezetek meghívása mellett a kerület helyzetének áttekintése volt, civil szemmel, – civil érdekképviselet, a fellépések összehangolása, egyeztetése, javaslatok, a további együttműködés keretei, lehetőségei -. A nagy érdeklődéssel kísért ülésen számos helyi civil szervezet képviselői vettek részt, szó esett sok egyéb mellett a képviseleti demokráciáról, a civil érdekek megjelenítéséről az önkormányzati munkában, a pozitív civil példákról, eredményekről, felmerült az idegenforgalmi potenciálunk, a borturizmus jelentősége, azok lehetőségei közös kiaknázása. Szó volt a helyi kulturális élet lehetőségeiről, értékeiről, ahol a civil szervezetek tevékenysége önmagában jelentős érték, a kapcsolódó programok, tézisek megalkotása, így a kultúra és a borturizmus területein. Ekkor határoztuk el azt, hogy ebben a formában háromhavonta tervezzük a civil szervezetek egyeztetéseit.

–       Novemberben a helyi németség történetét, és a Német Kisebbségi Önkormányzat munkáját tekintettük át Szirtes Edit dr. elnök, és több német kisebbségi önkormányzati tag részvételével.

–       Decembertől a havi összejövetelre Békési Imre korábbi felajánlása alapján a György Villában került sor. Decemberben az eredeti tervek szerint az első részben az októberben megkezdett, a helyi civil szervezetekkel történő kommunikációt folytattuk, egyfelől a kerületi kulturális, és idegenforgalmi, bor turisztikai koncepció tézisek megalkotását megalapozandó, elsősorban a civil szervezetek véleménye összegyűjtésével, majd programjaik, terveik megismertetésével, további párbeszéddel. Turizmus ügyben felmerült az átfutó, vagy ide irányuló cél-turizmus kérdése, amiben számos értékünk van, az eddig ismertek mellett, – konferencia, gasztronómia, szakmai elemek, műemlékek. Kitértünk a zene ill. művészeti iskola értékeire, erősségeire, a kastély(ok) adta lehetőségekre, a helyi civil programokra, azok egyeztetésére. Ezúttal is Erdélyi György, és Vaskó Zsolt műsoros közreműködésével tettük teljessé az estet, és a Casino tagjai valamint a meghívottak megkapták a Nyakart cég által készített, Promontórium Polgári Casino feliratú König Pincészet Somlói Juhfark-ját, 1 decis dísz palackban.

–       Januártól kezdődően egyfajta sorozatot indítottunk el, egy-egy jelentős helyi vonatkozással is bíró, de országos jelentőségű témát jártunk körül a területek helyi képviselői meghívásával. Elsőként a pedagógusok a kerületben mottóval a helyi közoktatás helyzetét érintettük. Meghívtunk néhány intézményvezetőt, pedagógust, akikkel tevékenységükről, területükről, tapasztalataikról, a közoktatás helyzetéről, kilátásairól beszéltünk. Óvodai nevelés – kompetencia alapú képzés, férőhely hiány, bürokratikus követelmények, változó társadalmi, és média hangulatok -. Művészeti iskola: válságos helyzet, nem kötelező feladat, finanszírozási megoldatlanságok, minősítési folyamat, 1450 gyerek a kerületből. Általános iskolák: két-tannyelvűség, fejlesztés központúság, a polgári értékrend átadása, nevelés, gondolkodó emberek. Fontos megállapítás: a közoktatás egészére igaz az, hogy társadalmi szinten többet kapunk vissza, mint amennyit befektetünk.

–       Februárban a kerület borkultúrája, borturizmusa kérdéseit jártuk körbe szakavatott vendégeink részvételével. A borászat egyfajta kitörési lehetőségünk, miközben válságjelenségekkel szembesülünk, az egyetlen jelentős ilyen jellegű eseményünk, a szeptemberi borfesztivál mélyrepülése kapcsán. Ilyen tekintetben közös gondolkodásra van szükség, aminek eleme volt ez az este is. Fontos a borfesztivál megújítása, ami nem lesz feszültség nélkül, utalva a tavalyi történetre, amikor a helyi borászok ellenállása jellemezte a Kárpát medencei borászati rendezvény kísérletét, miközben a borfesztivált elöntötte a bóvli, a szeméthegyek, a gyenge minőségű borok, minőségi fesztiválra van szükség. A turizmus kihozása Budafokra, a pezsgőgyár, a nagyhordók, a György Villa meghatározó szerepe, a hagyomány ápolás igénye, a Borskanzen névhasználat jelentősége is hangot kaptak. Önkormányzati felelősség az alapok biztosítása, – Kossuth Lajos u. rendbe hozása, hajóállomás, és környezete, Budafok bejáratai jelzése – Budafok a Bor és a Szőlő Városa – imázs, szükségeltetik. A Kárpát Medencei Borászati és Kulturális Központ alakulóban, csarnok, ingatlan elemek, 1,2 ha-os tömb, sok lehetőséggel.

–       Utóbbi két témához kapcsolódott a Soós Borászati Szakiskola év elején kialakult válságos helyzete, a megszüntetésére, ill. összevonására irányuló fővárosi szándék. Itt kezdeményezői voltunk annak a kerületi nyilatkozatnak, amelyet előbb a helyi civil szervezetek írtak alá, majd csatlakozott hozzá a helyi politika, oldalaktól függetlenül. E kezdeményezésünk is bizonnyal apró eleme volt annak, hogy végül rendeződött az iskola sorsa, a Corvinus Egyetem szakképző intézményeként működik majd tovább.

–       Márciusban a programot ismét a civil szervezeteknek szántuk, az első részben helytörténészeinket megkérve Budafok-Tétény civil szervezetei múltjáról, elődeinkről történő visszatekintésre. Pl. a XIX. század utolsó harmadában Budafokon és Tétényben mintegy száz civil szervezet működött, – jelentős, kulturális, szociális, városvédelmi, egyházi, sport, és gazdasági tevékenység volt a jellemző -. A második részben civil vonatkozásokkal is bíró helyi aktualitásokról beszéltünk, – Kastélymúzeum rekonstrukció, tétényi egyeztető fórum, borestek, Csillaghang Rádió indulása -.

–       Áprilisi estünkre a kerületi orvosokból hívtunk meg néhányat, hogy tevékenységükről, a helyi egészségügyi ellátás helyzetéről beszéljünk. Háziorvosok: megalázó helyzet a vizitdíj bevezetésével, korlátok a gyógyszer felírásban, és a szakorvosi vizsgálatok előírásában, a természetgyógyászati eszköztár jelentősége. Gyermekorvosok: a gyermekorvosi ügyelet, és egyes szakrendelések gondjai. Szent Imre kórház: a volumen korlátozás alapvető gondjai, megalázó intézkedések, az orvos beteg kapcsolat aláásása. Tisztiorvosi szolgálat: a prevenció jelentősége, ugyanakkor leépítések, a helyi megbetegedési adatok alakulása.

–       Májusban a programot vállalkozók a kerületben mottóval, néhány kerületünkben élő, ill. működő vállalkozónak szántuk, bemutatkozásukon túl kitekintve a vállalkozók helyzetére, gondjaira, lehetőségeire. Szó esett a vállalkozások helyzetének alakulásáról, változásáról a 90-es évek eleje óta, hagyományos termelő tevékenységek leépülése, növekvő adóterhek, csekély kormányzati támogatás, körbetartozás, csődök. A helyi vállalkozók együttműködése, kölcsönös helyzetbe hozása, a helyi, ill. nemzeti vállalkozások előnyének kérdése, és az adó tanácsadás is fontos témaként merültek fel. Kitértünk még a vállalkozók, a civil szervezetek és az önkormányzat együttműködésének további lehetőségeire is.

–       A júniusra tervezett, éves áttekintő, a kerület helyzetével, az önkormányzat vezetésével, és a frakciók vezetőivel tervezett ülést október elejére halasztottuk. A júniusi összejövetelen megbeszéltük az egy tapasztalatokat, javaslatok hangzottak el, melyeket a további stratégia, programok alakításánál veszünk figyelembe.

–       Októberben az önkormányzat vezetőivel, polgármesterrel, frakcióvezetőkkel, a helyi civil szervezetek meghívása mellett tekintettük át az első önkormányzati ciklus tapasztalatait, és a közeljövő terveit.

–       A továbbiakban, eredeti célkitűzéseinknek megfelelően havonta váltakozva egy-egy jelentős témakör, terület helyi képviselői meghívásával tekintjük át annak helyzetét, esetleg egy-egy helyi civil szervezettel karöltve, ezen belül helyi hagyományaink értékeink elemei kiemelésével, alkalmanként külső előadókkal is kiegészítve, a köztes kéthetenkénti kedd estéken pedig klubest, beszélgetés formájában.

A Casino tagságát tekintve, folyamatosan törekedtünk a kerületi kulturális élet, a vállalkozások, civil szervezetek képviselőinek, tudósoknak, orvosoknak, tanároknak, a helyi közélet más szereplőinek meghívására. A Casino regisztrációs adatlapját 35-en töltötték ki, ill. írták alá, ezen túl számos más érdeklődő is jelen volt alkalmanként összejöveteleinken, amelyeknek látogatottsága 20-40 között mozgott.

A tagdíj fizetés tekintetében már szolidabb eredményekről számolhatunk be, a regisztrált tagok nagyobb része fizetett néhány havi tagdíjat. Itt megjegyzendő, hogy a tagdíjat az eredeti, sűrűbb ülésezési, összejöveteli koncepcióra állapítottuk meg, külső előadók költségei fedezésére is. Eddig az alapító tagok okleveleire, és az említett dísz palackozású borok elkészítésére költöttünk a tagdíj bevételből a működési, technikai jellegű költségek mellett.

A közgyűlés számára javasoljuk megfontolásra a további tagdíj rendszer alakítását, összefüggésben a program tervekkel, működési javaslatokkal. Az elnökség ezzel kapcsolatban javasolja, hogy vagy havi 500 Ft-os, évi 6000 Ft-os, vagy egy szolidabb, negyedévenkénti 1000 Ft-os tagdíjat alkalmazzunk, erről a közgyűlésnek kell döntenie.

Az elnökség a havi összejövetelek közötti időben rendszeresen tartott üléseket, ahol különösen a kezdeti időszakban a koncepció alakítását, a működési elveket, programokat, kezdeményezéseket tárgyaltuk meg.

Úgy gondoljuk, hogy fontos, aktuális, ugyanakkor távolabbra is tekintő témákat, programokat vettünk napirendre ebben az időszakban, egyéb kezdeményezéseket tettünk, s mindenképpen figyelmet keltettünk a helyi közéletben. Ennek folytatásához kérjük a közgyűlés résztvevőinek, tagjainknak, a javaslatait, észrevételeit.

 Budafok, 2007. október

Mészáros Péter

Casino est az önkormányzatiságról, 2007. október 9. – György Villa –

Az összejövetelt az önkormányzati ciklus első évének szántuk – egy év mögöttünk, három év előttünk címmel – áttekintendő a kerület aktuális helyzetét, eredményeit, feladatait, gondjait, a polgármester és a képviselőtestület frakció vezetői meghívásával. Ugyancsak meghívtuk a civil szervezetek képviselőit, és jelen voltak a Csillaghang Rádió fotópályázata díjnyertesei is.

 Szabolcs Attila polgármester beszélt az elmúlt évről, amit meghatározott a komoly költségvetési hiány. Ennek kapcsán jelentős takarékossági, megszorító intézkedésekre kényszerült az önkormányzat, ennek keretében az év során sikerült a működési kiadásokat mintegy 800 millióval csökkenteni. Átvilágítás alatt van a teljes hivatal és intézmény rendszer, aminek a konzekvenciái még előttünk állnak. Sok az áthúzódó ügy, 1998 – 2002 – 2006 – viszonylatában, mind pozitív, mind negatív értelemben, fejlesztések, programok, költségterhek tekintetében. A választási ígéretek, a 13+1 pont teljesítése jó ütemben halad, hétvégi gyógyszer ellátás, tömegközlekedési változások, és tervek, bölcsődei, óvodai férőhely növekedések, utóbbiak a fiatalodó, beköltöző lakosság igényeinek is eleget tesznek. A Hivatalban új jegyző veszi át az irányítást, ami reményekkel kecsegtet – Südi Annamária, korábbi aljegyzőnk tér vissza Budaörsről -. További tervek, teendők, a Budafok belvárosi rendezés, a Leányka utcai oroszlános udvar, a borászati központ tervei, EU pályázat van napirenden.

 

Németh Zoltán frakcióvezető, a FIDESZ és szövetségesei részéről is a kerületi intézmény hálózatot érintő jelentős változásokról, ill. azok igényéről beszélt, eddig 10%-os működési költség csökkentést értünk el. Egyik alap elem a párhuzamosságok kezelése, csökkentése, a pazarlás felszámolása, és a fejlesztések folytatása, közben az adósság állomány kezelése, kötvény kibocsátással, amivel több száz milliós kamat költséget előzünk meg. A szociális szférában is jelentős racionalizálás történt – szociális boltok helyett utalványok, a szociális bérlakások rendszere felülvizsgálata – a lakás mobilitás segítése. A rend és a tisztaság irányai, rendeletek, a zaj mérséklésre, a közterületek, és az épített környezet rendezésére, továbbá változtatási tilalom, a túlépítések leállítására. A kapcsolódó KVSZ módosítás remélhetőleg év végére elkészül, ill. elfogadásra kerül. Korai egyeztetések vannak a szabályozási terveknél, pl. Budafok belváros esetében. Törekvések vannak a belvárosi anomáliák kezelésére, faház, kísértet ház, egyebek. Beruházási tervek, turizmust érintő fejlesztések, a borvárosi elképzelések.

 Perlai Zoltán MSZP frakcióvezető, a változások, csak a kerület lakóinak tudtával történjenek idézettel kezdte a mai vezetés ígéretei köréből. Az átadás, átvétel körüli viták – költségvetési hiány valódi mértéke – felélesztését nem tartja hasznosnak. A Törley csarnok – oroszlános udvar – megvétele kondícióját is bírálták. Számos javaslatuk volt, van a költségvetési helyzet kezelésére, a gazdasági társaságokkal kapcsolatban, és pozitívnak tartják a frakciós egyeztetéseket. Az átvilágításoknak és a követő leépítéseknek 500 ember lehet az áldozata, leépítettje, az intézményekben és a hivatalban. Bírálta az intézmény vezetők megkerülését, az ügyfélszolgálat, okmányiroda áthelyezési kísérletét, a művészeti iskolába, valamint a közterületi rendeletet – pl. a grafittik eltávolítása a tulajdonosok feladata igen rövid időn belül -. Pozitív elem a városházi internetes portál működése, rugalmassága, tartalmi fejlődése, javasolta, hiányolta a rendeletek, tervezetek Városházi híradó-beli megjelenését. Ugyancsak méltatta a lakótelepi, panel plusz típusú rehabilitációs programok folytatódását, ugyanakkor felvetette a nem kötelező önkormányzati feladatok felülvizsgálatát, melyekre sokat költünk.

 A követő vitában, hozzászólásokban felmerült még Nagytétény helyzete, a belváros valamint, a nagytétényi Duna part rendezési igénye kérdései. E témákkal a KVSZ módosítás is foglalkozik, ill. a Duna part II. re is vannak tervek, elképzelések, amik elsősorban a rekultiváció költségeitől, és terheitől függenek. Ez gazdaságossá csak úgy tehető, ha lakások és irodák is létesülnek, a sport, szabadidős, és idegenforgalmi fejlesztések mellett. Téma volt a fővárossal, az önkormányzattal való viszony, ami valójában semmilyen, s ez majd az egész fővárost, annak kerületeit jellemzi. Budafok belvárosi állapota is téma volt, a sokéves, évtizedes elhanyagoltság és következményei felszámolása, felszólítások, tárgyalások vannak folyamatban. Felállt az építészeti tervtanács az épülő házaink, fejlesztéseink szakmai, és civil megítélésének becsatornázására. A zöld területek gondozása, a lakótelepeken is a helyi közösség feladata lesz, ha részben is, miként a családi házas zónákban is az ingatlan előtti zöldsáv esetében. Az átszervezések, leépítések rémhíreit cáfolták a jelenlévő városházi vezetők, ill. ami történik, az részben a kötelező óraszám növelésnek, részben majd a párhuzamosságok felszámolásának, elsősorban technikai, adminisztratív személyzet terén, lesz köszönhető. Szó esett a kultúra, a köztéri alkotások támogatási lehetőségeiről, a költségvetési hiány mérséklése korlátairól, így pl. a helyi közoktatásra mintegy 4 milliárdot, fordítunk, míg erre 1,4 Mrd állami normatíva érkezik, valamint a nem kötelező feladatok leépítése dilemmáiról – művészeti képzés, szimfonikus zenekar, civil programok támogatása, és sok más -.

 A program a Csillaghang Rádió fotópályázata díjkiosztásával folytatódott, ahol a díjakat a polgármester mellett, a jelen lévő tanárok adták át, és Pállay József a zsűri elnöke értékelte a bejött anyagot.

Végül az este kötetlen beszélgetéssel, koccintással, fogadással zárult.

 Mészáros Péter