2010. január hónap bejegyzései

Promontórium Polgári Casino Éves összefoglaló, beszámoló, – Közhasznúsági jelentés helyett – 2009

A Casino negyedik évét egy-egy helyi civil szervezet, térség meglátogatásával, helyi kerekasztalokkal, tematikus fórumokkal, neves vendégek meghívásával, melyeket a helyi sajtóban és az interneten közzé is tettünk, folytattuk. Az év folyamán elkezdtük városrendezési vagy rehabilitációs kerekasztalainkat, és folytattuk sikeres klubestjeinket a Kölcsey utcában a Csillaghang Rádió stúdió előtérben, aktuális helyi témák kötetlen megbeszélésével.

 Márciusban a kerületi civil szervezeteket és térségeket érintő összejövetel-sorozatunk keretében Rózsavölgyet kerestük fel és a Rózsavölgyi Közösségi Házban találkoztunk a helyiekkel. Itt téma volt Rózsavölgy viharos közelmúltja, már a rendszerváltás időszakában felmerült a Hosszúréti patak befedése zárt szelvénybe, majd a Munkáskörút rávezetése és a villamos megszüntetése. Ezek kapcsán több tiltakozó akció, fórumok, aláírásgyűjtések voltak, eredménnyel, a körút tervei alagútba kerültek, a villamos megmaradt, csak a patakot érik támadások, mint a közelmúltban, ill. jelenben, konkréten a Főváros „mederrendezési” tervei. Ezt követte a 90-res években a nagynyomású, 40 bar-os gázvezeték átvezetése a völgyön, amit ugyancsak jelentős tiltakozás övezett. Az est második részében a patak aktuális témájával foglalkoztunk, Németh Zoltán alpolgármester jelenlétében. A Főváros mederrendezési tervei néhány hete váltak ismertté, amelyek lényege az, hogy az árvízveszélyre hivatkozva a fővárosi szakaszt kibővítik, és kővel trapéz szelvényre építik ki mintegy 600 milliós költséggel, elpusztítva a mederben és környékén lévő több mint száz fát, és a cserjéket, melyhez hivatkozás még a villamos pálya közelsége és a közel épült házak.

 Március végén klubestet tartottunk a Csillaghang Rádió Kölcsey utcai stúdió előterében. Számos tag, ill. új érdeklődő is megjelent, így Major Anna ny. rádió dramaturg, Gál Béla egyetemi tanár, Balázs Jánosné a Baross Gábor telepről, ott volt Pató Róza szobrász, Pállay József művésztanár, G. Mezey Mária ny. rádióbemondó. Bemutatta új könyvét Máté Ferenc építész a Rózsavölgyből.

 Áprilisban Czakó Gábor író volt a vendégünk a György Villában. Antikrisztus és mi címmel tartott előadást, majd a megjelentekkel beszélgetett napjaink közéletéről, erkölcsi problémáiról.

 Májusban a Fővárosi Urbitális Majális eseményeihez kapcsolódva rendeztünk helyi Majálist, kerületi civil partnereinkkel együttműködve. Két bejárást is tartottunk, délelőtt nagy érdeklődés közepette a Háros szigeti Hunyadi laktanya és a Hunyadi sziget területét jártuk be Garbóci László helytörténész valamint Gergely Attila botanikus társaságában, majd a Duna parton a Lovardáig haladtunk. Délután visszafelé a Lovardától a Hárosi öböl mentét jártuk be a Hunyadi szigetig, ahol megnéztük a friss tanösvényt, ami a Honvéd Horgászegylet kezelésében van, és látogatható. A Lovasklub új bázisán a Lovardában pedig egésznapos program, várta az érdeklődőket, lovasbemutatók, vetélkedők formájában.

 Ugyancsak májusban, Kupa Mihály és Lóránt Károly közgazdászok voltak vendégeink, akikkel „Válság és álság” címmel beszélgettünk az aktuális gazdasági és pénzügyi válságról, a kiutakról, lehetőségeinkről, a György Villában.

 Júniusban a korábban megkezdett kerekasztal sorozat elemeként a készülő Fővárosi Városrendezési Keretstratégiáról, annak XXII. kerületi vonatkozásairól és a Duna-part rendezési elképzeléseiről beszéltünk meghívott vendégeinkkel, Gauder Péterrel a Stúdió Metropolitana, a Főváros várostervező és kutató cége ügyvezetőjével, és Rumi Imre főépítésszel, a György Villában. Gauder Péter hangsúlyozta, hogy a Duna völgye egy 200 km-es szakasszal Esztergomtól Dunaújvárosig jelentősen alul tervezett, hasznosított, ezen belül a fővárosi szakasz a Szentendrei szigettől Nagytétény határáig sokféle kínálatot jelenthet. A fővárosi Duna menti együttműködésben tíz kerület érintett közvetlenül, portfolióra van szükség, mit kínálunk. Rumi Imre a minapi csepeli főépítész találkozóra utalt, ahol a Bor és Víz városáról beszélt Budafok-Tétény tekintetében. Néhány kerületi jellemzőt emelt ki, országos közművek és közlekedési infrastruktúrák kereszteznek bennünket, tíz km-es Duna partunk jelentős eleme a fővárosi mintegy 70 km-es partszakasznak. 100 km-es pince rendszer elsősorban Budafokon, és egykoron pezsgő élet a Duna parton. Ugyanakkor itt gondot jelent, hogy a csepeli hőerőmű további két blokkal bővül. 2004/05-ben , amikor azonos pártállású vezetések képviselték a kerületet és az agglomerációs településeket, tanulmány készült a Budafoktól Százhalombattáig terjedő majd 25 km-es Duna part szakaszra. Lényeges elem egy zöldsáv, ugyanakkor egy közforgalmú sáv megtartása a part mentén.

 Októberi tematikus összejövetelünk témáját a Borhegy, ill. a kapcsolódó klaszter együttműködési, fejlesztési tervei adták a Záborszky pincében. A Borhegy klaszterről, amely ez év május 12.-én alakult, Diebel Dietrich beszélt. A klaszter laza fogalom és szerveződés, elviekben az EU pályázati lehetőség is a céljai között szerepel, de eddig a magyar szervek szerint ez a forma általában nem jogosult pályázásra. A tagok között több pincészet van a területről, s a cél, hogy együtt többet érhessenek el, mint egyenként. A kiemelt projekteknél mindenképpen jelentős lobbi munkára van szükség, és feltétel a helyi önkormányzati részvétel is.

 Novemberi összejövetelünk témája a globális pénzügyi válság, az abból való kilábalás, a hazai és a helyi kerületi lehetőségek körüljárása volt. Meghívásunkra megjelent az esten Földi Tamás a Bankszövetség vezető közgazdásza, és Kovács Imre Ferenc a helyi OTP fiókigazgatója. Szó esett a Bankszövetségről, a kapcsolódó jogszabályokról, EU keretekről, a kétszintű bankrendszer kialakulásáról. A válság mind a makro mind a mikro szinteket érinti, és a háttérben ott vannak a világpiac és a tőkepiac új erősödő szereplői, az un. BRIK csoport tagjai, Kína, India, Brazília stb. növekvő felhalmozásukkal, valamint az amerikai ingatlan piac válsága, a korábban olcsó pénzzel, és a keletkező buborékokkal. Ehhez kapcsolódott az értékpapírválság, a követelések értékpapírba átmenekítése, majd a fizetésképtelenség, a papírok elértéktelenedése, és a lefelé vezető spirál. Szóba került a bankok tulajdonviszonya kérdése, a nemzetközi bankok hazai leányvállalatai mellett a hazai tulajdonú bankok NyRt-k, az OTP esetében kisbefektetői tulajdonnal is. A hazai piacon ugyanakkor felbukkantak a pénzügyi vállalkozások is, mint sajátos pénzintézeti formák. Ilyen értelemben verseny van az ügyfelekért, és az ügyfél kapcsolatok minősége fontos, volt az OTPs kollega véleménye.

 Ugyancsak novemberben a Budafoki Könyvtárban tartottunk klubestet, ahol Varga Mónika könyvtárvezető fogadott bennünket és az ott nyíló ARTÉR kiállítást tekinthettük meg, majd kötetlenül beszélgettünk tagjainkkal, miközben a megérkezett Madárdal együttes adott rögtönzött koncertet kínai turnéjuk tapasztalatairól is beszámolva.

 Decemberben a Baráti Köröknél találkoztunk. Egy norvég pályázat előkészítését beszéltük meg a helyi érdekelt civil szervezetek képviselőivel, aminek a második fordulójába már bekerültünk, és a beadandó anyagot dolgoztuk ki. Ennek témája a városrehabilitációs kerekasztalok, és a kapcsolódó kommunikáció folytatása, az ügy napirenden tartása, kiadványok készítése, és más rendezvények tartása lesz. Döbrönte Katalin ismertette a pályázat célját, fenntartható város, fenntartható közösségek, részvétel, megjelenés, háttér, társadalmi bázis képzése a város-rehabilitációs, fejlesztési folyamatokban, bizonyos ügyek napirenden tartása, platform képzése. Formák: események, rendezvények, bejárások, akciók, honlap, kiadványok. A területi alapon működő, ill. egyes más tematikus bázisú civil szervezetek véleménye kikérése fontos ebben a stádiumban. A Stúdió Metropolitana képviselői a borhegyi klaszter konzultációk kapcsán kerültek képbe, és jöttek el, ők a Városháza megbízásából dolgoznak a kerületi befektetéseket vonzó programok, témák kimunkálásán. Sok minden nincs kitalálva itt, a véleményük szerint, ilyen a budafoki városközpont vagy a volt sörgyári térség, sok a rejtett értékünk.

 Ugyancsak decemberben tartottuk hagyományos estünket a nagytétényi kastélymúzeumban, megnéztük a Karácsony a Kastélyban kiállítást, majd Király Elvira igazgatónővel beszélgettünk a kastély helyzetéről, a nagytétényi belvárosi rekonstrukciós tervekről.

 Úgy gondoljuk, hogy fontos, aktuális, ugyanakkor távolabbra is tekintő témákat, programokat vettünk napirendre ebben az időszakban is, s további kezdeményezéseket tettünk, egyfajta hiánypótló szerepet betöltve a helyi közéletben. Ennek folytatásához kérjük a közgyűlés résztvevőinek, tagjainknak, a javaslatait, észrevételeit.

Budafok, 2010. január 

Mészáros Péter