2011. március hónap bejegyzései

Casino est, Pató Róza szobrászművésszel, György villa, 2011. március 8.

Terveinknek megfelelően Pató Róza, köztünk élő, dolgozó szobrászművész méltatásának szántuk az estet. A Casino tagjai mellett Pató Róza számos tisztelője, tanítványa, jelent meg, többen a Mészáros László Körből. Pállay József festő, művésztanár szervezte és vezette az estet, és ott volt Majoros István szobrászművész, valamint Pató Róza fia, Győrffy Gergely hegedűművész is. A bevezetőben Mészáros Péter utalt a számos, körünkben élő, dolgozó művészre, tudósra, akik bemutatásra, méltatásra érdemesek, különösen ha a helyi közösségben is tevékenykednek, mint Pató Róza is. Pállay József méltatta Pató Róza munkásságát, életútját, aki az utóbbi bő negyven évet a kerületben töltötte. Fia, Győrffy Gergely játszotta Massenet meditációját, majd egy kisfilmet néztünk meg, melyet Pállay József készített Rózáról, előbb a Mészáros Körben tanítás közben, majd otthon, műtermében beszélgetve vele, egy régi önportréját tisztogatva és bemutatva.

Pató Róza életét a művészet, az alkotómunka mellett áthatotta a tanítás, a nevelés, a gyerekekkel való foglalkozástól a Mészáros Körig. Beszélt gyerekkoráról, az indulásról, képzőművészeti gimnázium, majd főiskola. Mestereiről, így az orvosi egyetemre is átjárt anatómiát tanulni, boncolni, Szentágothay és Kiss Ferenc professzorokhoz. A Főiskolán tanult Somogy Józseftől, Pátzay Páltól, sőt Strobl Alajostól is, mestere Bencsik István volt, aki elindította a szobrász pályára. Közben Gergő Brahms VII. magyar táncát játszotta, majd szó esett a Művészeti Akadémiához fűződő kapcsolatáról, ezen keresztül Gyurkovics Tiborral való együttműködéséről.

László Éva a Nagytétényi Polgári Kör elnöke méltatta Rózát, megemlítve, hogy vele készíttetik el a Kör jubileumi emlékérmét, az idén százéves Nagytétény és a húszéves Kör évfordulói kapcsán. Szó esett a kistétényi birodalmukról, ahol negyvenegy éve élnek, egy ismerős révén jutottak a telekhez, majd építkeztek. Ennek kapcsán beszéltünk a művész sorsról, hangsúlyozta az emberek szeretetét, a szellemi segítségnyújtás fontosságát, ami rá jellemző volt mindig is. Majd Majoros István méltatta Rózát, a kerületi művészek helyzetét is jellemezve, hogyan kerülnek ide alkalmanként szobrok, köztéri műalkotások. Legutóbbi negatív tapasztalatait is megemlítette a Klauzál szobor készítése kapcsán.

Pató Róza terveiről is beszélt, folyamatosan vesz részt kiállításokon, pályázatokon, hazai és nemzetközi téren, most a XI. kerület megbízására dolgozik Weiner Leó szobrán, a zeneiskola részére. Gergő közben saját művét, az Erőt játszotta. A Művészeti Iskola részéről Kanyóné méltatta Róza munkáját, az együttműködést és a küzdelmeket. Schütt Margit megemlítette az induló magyar zarándokutat, amely kerületünket érinti, és egy szakaszán szoborpark is létesülhetne a helyi civilek és szobrászok közreműködésével.

Mészáros Péter

Rózával a György villában

  Rózával a György villában

A rögtönzött tárlat
A rögtönzött tárlat