2011. április hónap bejegyzései

Találkozó a Budai Casino képviselőivel, 2011. április 12. – György Villa –

A program elején Magyar Gábor és munkatársnője a Zrínyi Média képviseletében átadta a Casino részére könyv adományát, mely húsz hadtörténeti, történeti művet tartalmaz. A könyveket áttekintés után programjaink kapcsán, ill. a kerületi iskolák irányában fogjuk valamilyen formában közkinccsé tenni.

Ezt követően Farkas Balázs bemutatta a Budai Casino képviselőit, Brányik Ottó, elnököt, és Bedő Árpád alelnököt, akikkel a Budai Casino működéséről beszéltünk. A Budai Casino az 1886-os előd után, 1995-ben alakult újra, 216 alapító taggal. Céljuk a helyi és az országos nemzeti hagyományok ápolása, kulturális rendezvények, események tartása, a város ügyeinek megbeszélése. Két alap rendezvényük, Buda visszafoglalása évfordulója alkalmából szeptemberben bált rendeznek, az un. Petneházy bált – Petneházy volt ez első magyar, aki az ostrom során behatolt a Várba -. Emellett áprilisban Széchenyiről emlékeznek meg, elsősorban művein keresztül.

Az első időszakban a Halászbástya kupola termében voltak találkozóik, majd az önkormányzat – I.ker. – felújított egy Iskola utcai ingatlant, de azt az 1998-as választás után nem tudták már birtokba venni. Végül a Hunyadi J. u. 8.-ban kaptak helyet, székhelyként is, ahol berendezkedtek, s melynek fenntartását biztosítják a tagjaik révén. Itt szerdánként vannak összejövetelek, előadások havonta vannak, pl. az utóbbi hónapokban a japán irodalommal, és történelemmel foglalkoztak előadások keretében. Asztaltársaságok vannak, a Casino eredetileg asztaltársaságokból állt össze, pl. verskedvelők asztaltársasága. Támogatnak, befogadnak kvázi asztaltársaságként más polgári civil szervezeteket, pl. BBTE, Kuckó, rendezvényeik tartására. A bált az első időszakban a budai helyőrséggel közösen a Hadtörténeti Múzeumban tartották, majd a Magyar Kultúra Házában, amit viszonylag kedvezményesen kapnak meg, 170 e.Ft-ért. Segítséget nyújtottak a Kaposvári Polgári Casino indulásához, ami a jogászok Casinoja valójában. Szerdai programjaik egy része beszélgető jellegű, egyik jelszavuk, papucs helyett cipő, foglalkozzunk egymással, beszélgessünk. Ugyanakkor egyes vélemények szerint az idő túlhaladta a szellemi gondolatcsere műfaját. Törekvésük a honvédség és a polgárság közötti kapcsolat, ennek eleme volt a kezdeti közös bál, maga a Petneházy bál, napirenden volt a várbeli romos honvéd parancsnoksági épület megújítási terveinek megvitatása, neves építészek meghívásával. Korábban esteket tartottak a polgárság témaköre megbeszélésére, van e, lesz e polgárság címmel, Orbán Viktor, Tőkéczky László és Tamás Gáspár Miklós meghívásával. A helyi önkormányzattal semleges a viszonyuk, helyben kulturális pályázatokat nyernek.

Egymás programjairól történő kölcsönös tájékoztatásban maradtunk. http://budaipolgaricasino.gportal.hu/

Mészáros Péter