2011. október hónap bejegyzései

Promontorium Polgári Casino est a civil törvény tervezettel kapcsolatban, 2011. október 25. György Villa

A tavaszi civil szervezetek napján már érintettük a témát, hiszen a civil szervezetek szerepe, jövője, lehetőségei kapcsán akkor a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselője már előrevetítette a várható változásokat. Így nyáron megjelent egy törvénytervezet, mely erőteljesen fiskális alapon kezelte a civil szervezeteket, újra regisztrálás, közhasznúság, pályázati lehetőségek, kompetenciák. Komoly tiltakozási hullám indult el, majd ősszel enyhén korrigált verziók is készülhettek, de nem kerültek ki, ill. a törvény októberi tárgyalása volt tervezve. Ezért szerveztük meg a konzultációt ezen alkalomra, melyen megjelent Bécsy Etelka a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium főtanácsosa, aki a tavaszi ülésen is itt volt és előadást tartott, valamint Gerencsér Balázs a NIOK igazgatója. www.niok.hu, www.nonprofit.hu, www.adhat.hu Helyből néhány civil szervezet képviselői vettek részt a konzultáción.

Bécsy Etelka a bevezetőben kiemelte, hogy a törvénytervezet még nyitott, számos észrevétel érkezett, érkezik be. Neuralgikus pontok: 1. fogalom, mi a civil szervezet, ennek kapcsán felmerült a civil társaság fogalmának beépülése, alkalmi, egy-egy témával foglalkozó, nem közpénzeket igénylő szervezetek egyszerűsített megalakulása, bejegyzése. Aktuális közösségi megmozdulások, érdekvédelem, stb. 2. Az újra regisztráció szükségessége kikerült a tervezetből, ugyanakkor felmerült az alapítványokkal kapcsolatos speciális szabályozások kérdése, amit külön törvény szabályoz, ill. a nem céges jellegű szerveződések eltérő kezelése, a nonprofit.hu-n most is vannak ezzel kapcsolatban anyagok. 3. A közhasznúság kérdése, a feltételrendszerben 3-3 elem szerepel, melyekből 1-1 teljesítése lenne szükséges, ilyenek, az erőforrásokat, a társadalmi elismertséget célzó elemek, közérdekű önkéntes tevékenység regisztrált elismert léte, a nyáron már látott 1 milliós mérleg limit, az utolsó két évből egy nem negatív mérleg, a személyi költségek meghatározott szintje, másfelől, az szja és tagdíj 10%-os részaránya a bevételekben, max. 50%-os költségvetési, közpénz részesedés a bevételekben. 4. A közzététel szükségessége, pl. pályázatoknál is. Szó esett még az NCA átalakulásáról, amit látunk, ill. annak összegei töredékére csökkenéséről.

Gerencsér Balázs kitért a sokrétű konzultációkra, amik a tervezetet követték, követik. A NIOK-ról is szólt, ami szolgáltató, fejlesztő szervezet a szférában, egy fővárosi és hat regionális központtal, korábban Stumpf István volt az elnöke. Az állami támogatási program 2011. márciusáig tartott esetükben. A közhasznúság ügyében az a véleményük, hogy folyamatosan lehessen teljesíteni ill. ellenőrizni, számos javaslatot tettek, találkozókra, konzultációkra is, már a kormányzattal, de azok nem jöttek létre. Nyáron 70+450 civil szervezet csatlakozott a tiltakozó petícióhoz. Ők is a fiskális, adminisztratív megközelítési módot bírálják. Javasolják az adományozási lehetőség ismét kedvezményessé tételét, a vagyonvesztéssel kapcsolatos szabályozások módosítását – nagy értékű eszközök amortizációja. A korábbi közhasznúsági, kiemelt közhasznúsági kritériumoknak viszonylag könnyen eleget lehetett tenni, aki akarta átugrotta. Ez várhatóan az új fiskális követelmény rendszernél is megoldható lesz, ugyanakkor ők 70 különböző jogszabályi helyeken lévő feladatokat felölelő, tartalmi jellegű javaslatokat is tettek a közhasznúság definiálására. Az új törvény egyszerűsíti a megszűnést, az adatok hozzáférhetőségét, a felesleges bürokratikus procedúrák egyszerűsödnek, igazolásokért eljárni mindenfelé, stb. A PTK-hoz való illeszkedés várható, de az csak 2012- 13-ban készülhet el. Javasolják az adomány kedvezmények visszahozását, ilyen az adhat.hu portál is. Ők is foglalkoznak szoftver támogatással, tiszta szoftverekhez lehet olcsón vagy ingyen hozzájutni. Adomány programok kattintással, a telecomos cégek közreműködésével. A közhasznúsághoz még felmerült, az állami, önkormányzati feladatok átvállalása, ellátása, célkitűzések elérésének segítése. Jelenleg is van, de várható, az önkéntes munka támogatása erősödése, regionális támogatások forrásaiból, ami a mi régiónkat azonban nem érinti. Az önkormányzati törvény újra fogalmazása még változásokat hoz, a feladat ellátás központosítása terén, ill. van ami helyben marad, itt is lesz civil lehetőség. Szó esett még az esztergomi példáról, ahol az aktuális krízis helyzetben a helyi vállalkozók, piacosok, vállalták át az éves híd ünnepség, ill. a piac takarítása feladatait, teendőit.

Konklúzióként, rendkívül nehéz időszak jön a civil szervezetekre, a jelentősen csökkenő források közepette, másfajta működési, túlélési módokat, technikákat kell találjunk.

Mészáros Péter

Borhegyi esték, az egykori Haggenmacher sörgyár területén, 2011. október 18.

A program, elején, még világosban, Bartesch úr a terület jó részének tulajdonosa vezetésével bejárást tartottunk. Itt Garbóci László helytörténész röviden szólt a terület múltjáról. Budafokon ill. a térségben már 1716-tól volt sörgyártás, Kroner, ami 1869-ben ment csődbe, 1870-ben érkezett Haggenmacher Henrik Svájcból, és 1873-tól elkezdte az építkezést majd a működést, a sörfőzést a területen, ami 1895-re épült ki teljesen, mintegy 4,5 – 5 hektáron. 1908-tól Rt-ként működött Kőbányán és Budafokon, ami az aranykora volt a sörgyártásnak, helyben 5,4 km pince volt igénybe véve erre, 300 alkalmazott dolgozott itt. 1928-tól a Dreher-el képzett konszernet. Azonban 1933-ban elköltözött Kőbányára, mert kinőtte a Budafok városa által már körbeépített telepet. 1967-ig még működött itt a későbbi Sulák helyén a sörcsarnok, kerthelyiséggel. 1948-ban államosították a területet és a hasznosítás azóta nem megoldott. Ma a 3,5 hektáron tíz tulajdonos ill. helyrajzi szám van, ennek jó része Bartesch úr tulajdonában. Ő 83-ban jött Magyarországra a SOTE-n tanulni, majd a 80-as évek második felében autókölcsönzőt indított, és 92 óta él itt. A területtel kapcsolatban hasznosítási, fejlesztési tervei vannak, fokozatos felújítással az eredeti ipari karakter megőrzésével. Bérlés, a vállalkozások mellett a kreatív ipar ide vonzása, műtermek, galériák. Ismeretes, hogy itt volt két éve a Miro plakátkiállítás, ami pár száz főt vonzott összesen, a nyitva tartása alatt, míg később Kristianstadban 30 ezret.

Bejártuk a terület egy részét, bementünk az egykori gabona raktárba, a Nagytétényi útra néző, még fel nem újított épületbe, emögött van az egykori Duna Füszért diszkont áruház. A felújított épületszárnyban az autókölcsönző irodái működnek, de nagy része üresen áll, alkalmi bérlők vannak néha. A negyedik szinten ültünk össze végül, ahol Garbóci László tartott rövid előadást a fent említettekről, majd kötetlen beszélgetés folyt Bartesch úr somlói borai közepette.

Képes összefoglaló a Haggenmacher udvarbeli bejárásról és beszélgetésről