2012. február hónap bejegyzései

A Promontorium Polgári Casino estje Kamarás Kata iparművésszel, 2012. II. 7. György villa

A köztünk élnek sorozat keretében, ezúttal Kamarás Kata iparművész, keramikus volt a vendégünk. A népes érdeklődők, így Kamarás Kata tisztelői, kollegái, jelenlétében Mészáros Péter beszélt a Casinoról, erről a sorozatról, a köztünk élő művészekről, értékeink felmutatásáról.

Erdélyi György, előadóművész, a férj tartott bevezetőt, Kamarás Kata művészete kapcsán beszélt a magyar motívum kincsről, ami körül viták vannak, honnan ered, milyen tradíciókból állt össze. A népművészet mindig nemzeti, közösségi küldetés volt, amit gyakran szétdúlt a politika, de mindig megmaradt a tudat alatt. Szólt az elemi formák jelentéstanáról, a jel nem puszta dísz, egy világrend rögzítése. Hamvas Bélára utalt, a vallás, a tudomány, a filozófia, a művészet egysége kapcsán, afféle primitív differenciálatlanság jegyében. Írásából is felolvasott annak kapcsán, hogy egy világot ismerünk, a valóság rétegein keresztül, a vallás és a művészet közötti átjárás jegyében. A régi minták meseszerűségéről beszélt, a gyermeki érzületről, a mítoszokról, az átélhetőségről. Beszélnek hozzánk a kerámiák állatai, virágai, míg a fák szavait elfelejtjük.

A továbbiakban Pállay József vezetésével film részleteket néztünk meg Kamarás Katáról, az utóbbi egy két évtizedből. Édesanyám, népdalokkal, a mátraderecskei kötődés, palóc napok, téglagyár, az agyag aktualitása. Pállay József méltatta Katát, és tett fel kérdéseket, így a népművészeti motívum kincs, a tanítványok, a továbbadás kérdéseiben. Egyénileg Kata heti egy alkalommal tanít, így pl. a Kerámiapark keretében, míg Rózsavölgyben gyermek táncház és kézműves foglalkozások vannak, amikben részt vesz.

További filmek, a bor és a kerámia, kiállítás, Gyöngyös. Jeli Feri filmje és verse felidézése, aki egy valódi „multi instrumentalista” volt, kapcsolódó film, kerámia és festészet. Kerámiapark kiállítás. Majd tárgyaiból vetítettünk számosat, így a rózsavölgyi naptár is az ő műveiből készült. Szó esett arról is, hogy nem végzett főiskolát, mert az utolsó rosta vizsgákon mindig kitették, de így maga alakíthatta technikáját, módszereit, és művészetét.

Végül a helyszínen is látható műveiből láthattunk néhányat.

Mészáros Péter

Képes összefoglaló az estről