2017-ben is folytatjuk programjainkat

A közeli hetekben megrendezendő programjaink felsorolása a következőkben olvasható.
(A program egyeztetések kényszere némi kis sűrűsödést hozott.) 

Ismételten bemutatjuk a Schachtelt, az egykor Promontoriumba érkező német telepesek hajóját, Diebel Dietrich barátunk közreműködésével, aki a modellt a 2012-es jubileumi év óta megújította, bővítette. E programot január 28-án, szombaton délután 4 órától tartjuk a Budatétényi Polgári Körrel közösen, a Szt.Imre Otthonban, Kistétény u. 13.b.

A köztünk élő művészek sorozatban a Mészáros László Képzőművész Kör bemutatását, méltatását tartjuk meg, január 31-én kedden este 6-tól a Törley Zsolnay csarnokában. A nagymúltú, jelentős kulturális missziót teljesítő egyesület komoly szerepet játszott az elmúlt évtizedek kerületi képzőművészeti életében, az amatőr művészeti mozgalomban, a művészeti oktatásban, a közösség formálásban. Néhány művészükkel beszélgetünk munkájukról, eredményeikről, alkotásaikból készült vetített képes összeállítással, és néhány műtárgy helyszíni bemutatásával.

„Olvassuk együtt”

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtára, a Casino és a Szeretlek Budafok Tétény facebook csoport közreműködésével felújítjuk az olvasóköri alkalmakat, Nagy István irodalomtörténész, az ELTE tanára, a Moszkvai Magyar Kulturális Intézet korábbi igazgatója, a Pétervári Egyetem lektora, a Péter-Pál utca és Környéke Polgári Kör aktív tagja irányításával. A résztvevők előzetesen egy-egy vers, novella, regényrészlet elolvasására kapnak feladatot, amiket a következő alkalommal Nagy Istvánnal megbeszélünk, benne kultúrtörténeti, társadalmi, esztétikai vonatkozásokkal. Nem műelemzésekről van szó természetesen, hanem irodalmi művekről való beszélgetésről, ahol az olvasói véleménycsere áll a középpontban.

Az első alkalom február 1-én szerda 17 órától lesz a könyvtár galériájában – FSZEK Budafoki Könyvtár 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 30. fszek2203@fszek.hu . -. A részvétel egyedüli feltétele vagy a könyvtári tagság vagy regisztráció a könyvtárban, amit az első alkalommal, vagy előzetesen lehet megtenni. A továbbiakban az alkalmakat a hó utolsó szerdáján tervezzük. Első alkalomra Ady Móriczot köszöntő versét javasoljuk beszélgetésünk tárgyául, a “Levél-féle Móricz Zsigmondhoz” versről van szó, amely vers túlmutat önmagán és egy tartalmas eszmecsere kiindulópontja lehet.

Mottó: József Attila két sora a “Thomas Mann üdvözlésé”-ből: “fényt, melytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk”.

Kérjük jelezzék mely programra tervezik részvételüket, a tervezhetőség érdekében.

Szeretettel látjuk az érdeklődőket eseményeinken! Figyelje az egyéb programokról, szóló ajánlásainkat honlapunkon: www.promontoriumcasino.hu.

Budafok, 2017. január

Várjuk tagjaink közé a köz-ért tenni akarókat. Havi tagdíj: 500 Ft, amely bankszámlánkra is utalható (11722003-20156543), ill. annak befizetésére a programok alkalmával is sort keríthetünk. Működési költségeink tekintetében elsősorban Önökre, tagjainkra vagyunk utalva.

Tisztelettel:
az elnökség tagjai – Diebel Dietrich, Döbrönte Katalin, Schütt Margit, Szántó Tamás – nevében is,

Mészáros Péter elnök