A Promontorium Polgári Casino állásfoglalása Budafok belváros rekonstrukciójával kapcsolatban

A Promontorium Polgári Casino az elmúlt időszakban több alkalommal foglalkozott városrendezési kerekasztalai keretében Budafok belvárosa helyzetével, a megújulás lehetőségeivel. A Budafok-belvárosi új piac létesítése és környezetének rendezése tárgyú képviselő testületi előterjesztés, mely a közelmúltban került nyilvánosságra, késztetett bennünket az alábbi állásfoglalásra.

A Promontorium Polgári Casino az elmúlt időszakban több alkalommal foglalkozott városrendezési kerekasztalai keretében Budafok belvárosa helyzetével, a megújulás lehetőségeivel. A Budafok-belvárosi új piac létesítése és környezetének rendezése tárgyú képviselő testületi előterjesztés, mely a közelmúltban került nyilvánosságra, késztetett bennünket az alábbi állásfoglalásra.

Megítélésünk szerint a tervek megvalósulása esetén a piac vonatkozásában visszafordíthatatlan privatizáció történne, ami hosszabb távra megpecsételné Budafok belvárosának további fejlesztési lehetőségeit és jövőjét.

Alig vitatható, hogy Budafok belvárosa rendkívül elhanyagolt állapotban van, s jelenlegi arculata sok kívánnivalót hagy maga után. Tudjuk, hogy vannak adottságok, melyeken nem tudunk változtatni a következő évtizedekben, mint amilyen pl. a paneles beépítettség. A közvélemény ugyanakkor úgy véli, hogy a Promontor Üzletház beruházása településképi, a közösségi terek kapcsolódása és a kereskedelem szempontjából is elhibázott lépés volt. A Kossuth Lajos utca arculatáról szóló kritikai megjegyzések kapcsán mindig az hangzik el, hogy a házak többsége magántulajdonban van, s azok felújítására az önkormányzat nem tud hatással lenni. A volt mozi és a piac tömbje ellenben ma még önkormányzati tulajdonban van, de a vázolt tervek éppen ennek az állapotnak a megváltoztatását célozzák, s ezért már ez a helyzet sem sokáig áll fenn. A privatizálást követően a város vezetésének immár erre sem lesz különösebb ráhatása. 

Mindezen tények figyelembevételével feltétlenül szükségesnek tartjuk a belváros felújítási, a piac beruházási ütemeinek átgondolását, újratervezését. Ez a terület ma még az Önkormányzat tulajdonában van, ezért a településképi szempontokat az Önkormányzatnak kötelessége figyelembe venni. A Képviselőtestület éppen most fog döntést hozni a településképi véleményezési eljárásról, de ezt a piac és kapcsolódó beruházások tekintetében nem tartja szükségesnek alkalmazni. A mozi meglévő épülete építész szakemberek véleménye szerint építészeti érték, amit az is jelez, hogy összesen három ilyen típusú épület van az országban. Ez a tény egyetlen anyagban sem jelenik meg, ennek mérlegelése egyik határozatnak sem része. Komoly, megfontolandó kérdés – véleményünk szerint – hogy vajon valóban jó döntés az épület elbontása, és a helyén egy élelmiszerlánc épületének a megépítése?

A városnak van integrált városfejlesztési stratégiája, melynek felülvizsgálata 2013-ban fog megtörténni.. A belvárosban tervezett beruházások a város fejlesztésének sarkalatos pontjai. Nem látható, nem érzékelhető az, hogy hol vannak azok a vizsgálatok, egyeztetések, melyek a város stratégiai dokumentumával való összhangot bemutatják, vagy a beruházásnak a belvárosi térhez való kapcsolódását vizsgálnák, és azt stratégiailag helyeznék el Budafok jövőjében? Hogyan érvényesül a kerület szlogenje: „Kisváros a nagyvárosban” abban a fejlesztésben, melynek során élelmiszerláncok megszokott dobozszerű építményét kívánják a belvárosban elhelyezni?

 A kerület célja az idegenforgalomra alapozott városfejlesztés, a kisvárosias hangulat megőrzésével együtt. Hogyan kíván az Önkormányzat hozzájárulni az idegenforgalom fejlesztéséhez, ha közben a belvárosának hosszú évtizedekre meghatározó fejlesztése során a turisztikai funkciókat nem veszi figyelembe? Egyetlen város sem tud komplex módon turistákat vonzani, ha belvárosa nem kínál találkozási pontokat, kellemes környezetet, kávéházakat, éttermeket, stb. Egy élelmiszer áruház az azt körülvevő, nagyméretű felszíni parkolókkal semmi esetre sem tekinthető ennek.

 Hol vannak azok az elemzések, melyek a turisztikai vagy más, a belváros alakításával kapcsolatos, fontos szempontokat vizsgálják?

 Hol vannak azok az elemzések, melyek alátámasztják, hogy van további fizetőképes kereslet a Savoya Park és Campona bevásárlóközpontok, a korábbi Match és a Spar élelmiszer áruházak közelében újabb nagy bevásárló centrum fenntartására? Hol vannak azok a felmérések, melyek alátámasztják annak létjogosultságát, hogy a tervpályázat nyertes tervében az élelmiszer áruházat még az új piac területén helyezik el, ezzel szemben a jelenlegi fejlesztési terv onnan kiemelve külön kezeli azt, a piac területét ezzel kétszeresére növelve? Ezt csak gazdasági felmérések, potenciális bérlők igényei alapján lehetne megtenni. Történtek ilyen felmérések? S ha igen, akkor azok miért nem nyilvánosak?

 Hogyan tudja az Önkormányzat biztosítani, hogy a magántulajdonba kerülő piac hosszú távon is piacként funkcionáljon? Hogyan kívánja a megállapodás tervezetben biztosítani, hogy az ingatlan további tíz évig piacként üzemeljen? És mi lesz a tíz év letelte után? A piac bármilyen kereskedelmi ingatlanná átalakulhat anélkül, hogy a városnak ráhatása lenne? Mi a biztosíték arra, hogy az Önkormányzat nem üresen kongó, a jelenleginél is lehangolóbb, sivárabb látványt nyújtó fejlesztésekhez adja áldását hosszú távon? Hogyan lehetséges, hogy a megállapodásban még azt sem lehet tudni, hogy kivel fog az Önkormányzat a II. ütem fejlesztésére szerződni?

 Paradoxonnak tűnik, hogy ugyanaz a képviselő-testületi ülés dönt a belváros jövőjét hosszú távon jelentős mértékben befolyásoló fejlesztésről, amely határozatot hoz a kerület településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól is. Hogy lehetséges, hogy egy ilyen volumenű privatizáció és beruházás során nem szükséges ezt a partnerségi egyeztetést alkalmazni?

 A fentiek alapján a Promontorium Polgári Casino a belváros jövőjéről a fent megfogalmazott kérdések tekintetében egyeztetést kezdeményez, melyben javasolja az önkormányzat és a civil szervezetek partneri együttműködését.

Budafok, 2012. december 13.

 A Promontorium Polgári Casino elnöksége – Döbrönte Katalin, Farkas Balázs, Mészáros Péter, Pállay József, Schütt Margit, Szántó Tamás