A Promontorium Polgári Casino fotópályázatot hirdet


A Promontorium Polgári Casino (PPC) 2021-ben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

Az egyesület fotópályázattal szeretné ezt az ünnepet emlékezetessé tenni a kerület civil szervezeteinek, rendezvényeinek és a mindennapi civil élet eseményeinek bemutatásával.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázat nyilvános, arra hivatásos és amatőr fotósok egyénileg nevezhetnek 5 db digitális fotó beküldésével.

KATEGÓRIÁK:

Ifjúsági kategória

Felső korhatár a betöltött 18 év, azaz a 2002. december 31. előtt születettek pályázhatnak.

Felnőtt kategória

Alsó korhatár a betöltött 18. életév, felső korhatári megkötöttség nélkül.

A zsűri mindkét kategóriában 1.-2.-3. díjat oszt ki.

Az ”Ifjúsági kategória” díjazottjai tárgyjutalomban részesülnek (könyvek stb.).

A „Felnőtt kategória” a díjazottjai pénz- és tárgyjutalomban részesülnek, a pénzdíjak összértéke 30.000 Ft, amely a díjazottak között 15.000 – 10.000 – 5.000 Ft arányban kerül felosztásra.

A legjobb felvételekből – amennyiben legalább 25 pályamű beérkezik – kiállítást rendezünk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtárban (Bp. XXII. Kossuth Lajos u. 30. A zsűri várhatóan 15-30 képet választ ki kiállításra. A kiállított fotók alkotói elismerő oklevélben részesülnek.

Követelmény, hogy a felvételek az elmúlt 15 évben (azaz 2006. január 1-je után), Budapest XXII. kerületében, vagy ahhoz kapcsolódóan készüljenek és a civil élet sokszínűségét hitelesen mutassák be, és etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak!

Amennyiben aggály merül fel a pályázatra küldött képekkel kapcsolatban, a kiíró kötelezheti a szerzőt a bizonytalanságra okot adó kérdések írásban való tisztázására, és ennek ismeretében dönt a zsűri a képek további sorsáról.

ELBÍRÁLÁS

A pályamunkákat a kiíró által felkért zsűri bírálja el. A bíráló bizottság elnöke Kanyó Ferenc, tagjai: Radóczi Mária, Zács Ágoston, Székely Judit és az Ártér Egyesület delegáltja. A kategória helyezési sorrendjét és a díjakat a zsűri zárt ülésen dönti el, és a kiállítandó képekre javaslatot tesz. A kiíró és a zsűri döntései ellen jogorvoslatnak helye nincs.

SZERZŐI JOGOK

A pályázaton résztvevők nevezésükkel egyidejűleg hozzájárulnak képeik kiállítási katalógusban, vagy az azt helyettesítő albumban és a kiállítást propagáló minden egyéb elektronikus és nyomtatott publikációkban, valamint a zsűrizés internetes közvetítése során és a pályázat archívumában való térítésmentes megjelenéséhez. A kiíró a beküldött képeket a pályázat és a kiíró promóciója (pl. kártyanaptár, honlap, egyéb közösségi portálok stb.) céljából térítés nélkül felhasználhatja nyomtatott és elektronikus formában, a szerző feltüntetésével (ahol ez technikailag lehetséges).

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázat nyilvános, arra hivatásos és amatőr fotósok egyénileg nevezhetnek.

A pályázati űrlapot és a pályaműveket kizárólag digitálisan, jpg formátumban, csatolmányként (max. 5 db felvétel a hosszabbik oldalán legalább 3600 pixeles, max. 3 Mbyte egyenkénti méretben, feltételezve összesen 15 MB) kell a casinopromontorium@gmail.com email címre elküldeni.

Amennyiben a pályázó levelező rendszere ezt nem tenné lehetővé, akkor ugyanerre az email címre egyenként, vagy valamely fájlküldő alkalmazással (pl.: http://mammutmail.comhttps://www.filemail.comhttps://wetransfer.com) is eljuttatható az űrlap és a pályázati anyag. A fotók készülhetnek bármilyen fényképezésre alkalmas eszközzel, de a hagyományos (film) technikával készült képeket is digitalizálni kell. 

A formai követelmények megtartásának ellenőrzése, a zsűrizés akadálytalan lebonyolítása és a kiállítás előkészítése céljából a pályázatra küldött képek elnevezése az alábbi: 

a pályázó vezetékneve (ékezet nélkül)_a keresztnév első betűje_sorszám, 

pl.: Kiss Andrea első fotója az alábbi megnevezéssel küldendő: Kiss_A_1 

A nevezéssel a pályázó vállalja, hogy rendelkezik a kép szerzői jogaival, az eredeti módosítatlan kamera fájlokkal, ezeket a zsűri bekérheti. A pályázó vállalja, hogy a kiírásnak megfelelően postán vagy e-mailben a pályázati naptárban megadott határidőig eljuttatja a kiíróhoz. A képfeldolgozás során történő beavatkozások elfogadásáról, mértékéről és természetességéről a zsűri dönt.

A kép egyes részeinek módosítása, illetve retusálása nem megengedett!

Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.

Vágás: Maximum az eredeti képkocka 50%-a vágható le. Digitális állomány esetén a vágott fájl minimális mérete 6 megapixel lehet.

PÁLYAMŰVEK SZÁMA

A beküldhető pályaművek száma pályázónként legfeljebb 5 db. A pályaműveket sorszámmal kell ellátni (1-5.) és a fotók címét a nevezési lapon kell / lehet megadni a sorszámhoz egyértelműen hozzárendelve.

NEVEZÉSI LAP

A pályázaton nevezési lappal lehet részt venni. Egy pályázó csak egy nevezési lappal pályázhat! A nevezési lap beküldésével a pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és arról, hogy beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírási feltételeknek.
A Nevezési lap itt letölthető.

NEVEZÉSI DÍJ

Nevezési díj nincs.

PÁLYÁZATI E-MAIL CÍM

casinopromontorium@gmail.com

A pályázat részleteiről tájékozódhat www.promontoriumcasino.hu honlapon és a  oldalon, esetleges kérdéseit az említett oldalakon illetve a casinopromontorium@gmail.com e-mailcímen teheti fel.

PÁLYÁZATI NAPTÁR, KIÁLLÍTÁS

Pályázati kiírás, feltöltés indítása: 2021. szeptember 15.

Pályázat beadási határidő: 2021. október 31.

Eredményhirdetés: várhatóan 2021. december 10. Helyét az akkori járványügyi szabályoknak megfelelően fogja kiíró meghatározni. A helyezéseket és díjazottakat a díjkiosztón jelenti be a kiíró, részükre e-mailben külön értesítést küld, hogy – amennyiben ez lehetséges – személyesen is részt vegyenek az eseményen.

A kiállításra meghívott fotósokat a kiállítás pontos időpontjától függően értesíti a kiíró. A kiállítás tervezett időpontja: 2022. január hó

A kiállítandó képek elkészíttetésének költségét a Promontorium Polgári Casino vállalja és ehhez felhasználja a Budafok-Tétény Bp. XXII. kerületi önkormányzattól kapott programtámogatást is.

Támogatók: Promontorium Polgári Casino, Budafok-Tétény Bp. XXII. kerületi önkormányzat (programtámogatás) és magánszemélyek, önkéntesek.

Várjuk a pályamunkákat!

dr. Mészáros Péter

a Promontorium Polgári Casino elnöke