A Promontorium Polgári Casino levele Karsay Ferenc alpolgármesterhez Budafok belvárosi rekonstrukciója és a piac fejlesztés ügyében, 2013. április 12. és a kapcsolódó menetrendi javaslat

A … fejlemények abban erősítenek meg minket, hogy van arra lehetőség, mi pedig tevőleges módon hozzá tudunk és kívánunk ehhez járulni, hogy a kerület kifarolhasson abból a zsákutcából, ami döntően az ingatlanberuházó miatt állt elő, és ami alapjaiban veszélyezteti a belváros fejlesztésének önkormányzat általi kézbentarthatóságát.
A teljes levél itt.

Csatoljuk azt a dokumentumot, amely megítélésünk szerint segíthet abban, hogy megszülessen az a menetrend, kialakulhasson az a folyamat, ami:

 Megteremti a garanciákat arra, hogy a belváros komplex felújítása az önkormányzat többször kinyilvánított, ismételten megerősített, a lakosság által támogatott törekvéseinek megfelelően valósulhasson meg.

  •     Kialakítja azokat az érdekegyeztetési kereteket, amelyek az érintettek bevonásával (így az önkormányzat, a fejlesztő, a piacosok és a civil szervezeteket is), a lakosság folyamatos tájékoztatásával képesek biztosítani ennek a nyilvánvalóan több lépcsős folyamatnak a gyakorlatban is működőképes, ellenőrzött módon való lebonyolítását.
  •     Kialakíthatja az önkormányzat pénzügyi érdekeire és korlátaira egyaránt tekintettel lévő stratégiát, megakadályozhatja az esetleges vagyonvesztést.
  •     Kialakítja azt a reális ütemezést, amely számol a várható (vagy esetleg elmaradó) közlekedésfejlesztésekkel.
  •     Alappillérként támaszkodik az önkormányzat által kialakított és az általa néhány éve sikeresen lebonyolított, eredményes tervpályázattal dokumentált városépítészeti koncepcióra.
  •     Egyértelműsíti azokat a jogi és gazdasági peremfeltételeket, amelyek már most megalapozzák a szerződés megszűnését az ingatlanfejlesztő szerződéstől durván eltérő lépései miatt.

 

A Promontorium Polgári Casino Városfejlesztési munkacsoportja menetrendi javaslatai Budafok belváros rekonstrukciós folyamatára, különös tekintettel az aktuális piac – mozi probléma csoportra