A Promontorium Polgári Casino Városfejlesztési Munkacsoportjának álláspontja a Budafok belvárosi rekonstrukció kapcsán kialakult helyzetről – az önkormányzat illetékeseivel március 26-án folytatott megbeszélés kapcsán

“Az önkormányzat olyan kötelezettségeket vállalt (gazdasági, jogi értelemben egyaránt) amelyek hosszú távra szólóan felkelthetik a lakosság ellenérzését, netán sérthetik a közérdeket.”

A Promontorium Polgári Casino hosszú évek óta felelősséggel és visszatérően foglalkozik a kerületi városfejlesztéssel.

A belvárosi rekonstrukció olyan fajsúlyú kérdés, amelyről mind a döntés-előkészítés, mind a megvalósítás időszakában (írott és íratlan szabályok alapján, magától értetődő módon) ajánlatos lett volna folyamatosan és részleteiben tájékoztatni a lakosságot, és egyeztetni a civil szervezetekkel. Ez sajnálatos módon elmaradt, ebből következően az önkormányzat olyan kötelezettségeket vállalt (gazdasági, jogi értelemben egyaránt) amelyek hosszú távra szólóan felkelthetik a lakosság ellenérzését, netán sérthetik a közérdeket.

Szakmai munkacsoportunk egyöntetű álláspontja, hogy a budafoki városbelső három területének köztulajdonban kell maradnia, és ezek a Játék u. menti felszabadított zóna, a jelenlegi piac területe, és a volt mozi telke. Érvrendszerünk alapja az, hogy ezen ingatlanok magánosítása visszavonhatatlan helyzetet teremtene, mely Budafok jövőjét megpecsételi, és ez elfogadhatatlan a számunkra.

A belváros rekonstrukciója csak komplex módon közelíthető meg, és semmiképpen nem lehet adhoc módon, a piac kérdését a középpontba állítva kezelni. A Promontorium Polgári Casino a már kialakult helyzetben is lát lehetőséget a visszafordíthatatlannak látszó folyamat megállítására, partneri közreműködést, szakmai támogatást ajánl egy ütemezett, áttekinthető, a civil szervezetekkel és a lakossággal egyeztetett menetrend kialakítására, és ezért az előzmények ellenére üdvözli az alpolgármester úr egyeztetési szándékát.

A Promontorium Polgári Casino egységes koncepció mentén történő városrehabilitációt sürget, a kisvárosi jelleg helyreállítását, a közterületek vonzóvá tételét, szerethető közösségi tér funkciójuk kialakítását, komplex forgalomcsillapítást, a moziból közösségi tér kialakítását.

A Promontorium Polgári Casino bízik abban, hogy az önkormányzat – látva a Budafok-belvárosi új piac létesítésére és környezetének rendezésére általa tavaly kiírt pályázat egyetlen jelentkezőjének több, rendkívül aggályos lépését – kinyilvánítja szándékát arra, hogy folyamatos szakmai párbeszédet folytat a civil szervezetekkel, és folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.

Abban a nem várt és sajnálatos helyzetben, ha az önkormányzat a továbbiakban nem kíván érvényt szerezni a „város szívéhez” fűződő, joggal elvárható városi és lakossági érdekeknek, a Promontorium Polgári Casino számára nem marad más választás, mint megszervezni a tiltakozást a nyilvánosság bevonásával, és a kerületi összefogás létrehozásával.

Budafok, 2013. március 25.

A Promontorium Polgári Casino Városfejlesztési Munkacsoportja