A Savoyai térről a Borvárosig a Hegyfok sétányon át

Nagy érdeklődés kísérte a Casino által szervezett március 24-i programot,
amelyen Garbóci László helytörténész vezetésével a résztvevők végigsétáltak
Hegyfok sétány meglévő, ill. kiépítendő elemein.

 

Részletes beszámoló

A Promontorium Polgári Casino Budafok belvárosi közösségi tervezési projektje követő eseményeként sétát tartottunk Garbóci László helytörténészünk közreműködésével, a Savoyai tér és a Sörház u. közötti Hegyfok sétány lehetséges nyomvonalán, melynek jelentős turisztikai potenciálja van. A Savoyai téren a Szt.Lipót templom elől indult a bő húszfős csoport helyi civil érdeklődőkkel. A Hegyfok kapcsán Garbóci László emlékeztetett a Budafok név eredetére, Döbrentei Gábor 1834-es javaslatára Promontor magyar nevére, ami Dunafok, vagy Budafok lehetett volna, pár éven belül utóbbi ment át a köztudatba. Ezt az is indokolta, hogy Promontor nevű hegyfok az országban számos helyen volt akkoriban. A Magdolna u. Fehérhegy u. útvonalon haladtunk felfelé, néhány még megmaradt régi budafoki sváb házat, majd az egykori községházát érintve. A Kálváriahegy utcára felérve az Alsósas utcán haladtunk lefelé, a Sashegy tövében, mely a beépítetlen időszakban a szirt alakjáról kapta a nevét. A Dietzl lépcsőnél és az egykori Dietzl bornagykereskedő házánál időztünk, majd a Hosszúhegy utcán haladtunk a Tóth József utca völgyéig. Itt átkelve az egykori Török barlangról emlékeztünk meg, a Tóth József utca torkolatában, mely hatalmas méreteiről volt ismert, épületek voltak benne, társzekerek haladtak benne, ma befalazott, és beépített állapotban van.

Itt felmentünk a Kötélgyártó u. lépcsőjén a Hegyfok sétaút Borhegyi szakaszára, felérve elértük a tulajdonképpeni Hegyfok eredeti helyszínét, a Kötélgyártó u. Komló u. magasságában. Itt is kialakítható, és folytatható lehetne a Hegyfok sétány. Letekintettük a Debreceni pincészet felett, majd a Hegyfok utcán a Borváros, a Záborszky pince vonaláig eljutva, egy hátsó bejáraton jutottunk be a Borváros feletti teraszra, az egykori óvoda játszóterére, mely kilátóhelynek sem lenne utolsó. Ennek vonalában húzódhatna tovább a Hegyfok sétány, a Borváros felett, mely további munkálatokat igényel, de a Borváros bővítése, a támfal homlokzatok rekonstrukciója rövidesen sorra is kerül, hallhattuk már Békési Imrétől, aki rövid borvárosi sétára is fogadta a megjelenteket. A sétány innen még a Sörház utcáig folytatódhatna, gyalogos és kerékpáros útvonal változatokkal.