Budafok belvárosával foglalkozó városfejlesztési kerekasztal beszélgetés

A Promontorium Polgári Casino szervezésében

Társadalmi részvétel, civil szerep- és felelősségvállalás a városrehabilitációban
címmel
2013. július 10-én szerdán 15.30 – 17.30-ig
a Budafoki Evangélikus Egyház közösségi termében (1221 Budapest, Játék u. 16.),
melyet 17.30 – 18.30-ig bejárás követ a belváros lehetséges fejlesztési helyszínein

Felkért hozzászólók:
Deák Krisztina, csoportvezető, Fővárosi Önkormányzat: Társadalmi részvétel a főváros városrehabilitációs kiírásaiban
Karsay Ferenc, alpolgármester, Budafok-Tétény Önkormányzata: Budafok-Tétény részvétele a fővárosi városrehabilitációs pályázatban, a társadalmi részvétel módja, szerepe
Fodor Tamás, igazgató, Vasas Művészeti Együttes Alapítvány: A városmegújítás közösségfejlesztő eszközei
Perényi László, elnök, Civilek a Palotanegyedért Egyesület: Civil városfejlesztők a 8. kerületben, társadalmi részvétel, társadalmi felelősségvállalás
Rumi Imre, főépítész, Budafok-Tétény Önkormányzata: Budafok belvárosának fejlesztési koncepciója
Döbrönte Katalin, a Promontorium Polgári Casino elnökségi tagja, Városfejlesztési munkacsoportjának vezetője: A Casino által kiemelt fontosságúnak tartott szempontok a fővárosi városrehabilitációs pályázat összeállításában.

A 15 perces hozzászólások után konzultáció, vita,  majd  a kerekasztal beszélgetést belvárosi bejárás követi a jelenleg használaton kívüli mozi épületében, és a belváros potenciális fejlesztési helyszínein. A bejárást vezeti: Parti Zsófia, Kertész András, Sárhegyi Zoltán atya

A Promontorium Polgári Casino szakmai fórumaival és állásfoglalásaival évek óta szerepet vállal a Budafok-Tétény városfejlesztését érintő kérdések megvitatásában. Következetesen támogatja azt az építész tervezői szakmában is egyre jobban terjedő nézőpontot, ami a hagyományos tervezői szemlélet mellett a városmegújítás gyakorlatát a várost lakó és használó közösség oldaláról is megközelíti, értelmezi.

Ez a nézőpont jól harmonizál az Önkormányzat azon szándékával, hogy hagyományainkat a modern infrastruktúrával és szolgáltatásokkal harmonikusan ötvöző közösségi terek létrehozásával Budafok-Tétény emberléptékű kisvárosként létezzen a nagyvárosban.

A jelenleg pályázati szakaszban lévő fővárosi városrehabilitációs pályázati kiírás ehhez remek keretet biztosít. A kiírás olyan célokat és oly módon jelöl meg (pl. új gazdasági- és közösségi funkciók megjelenésének ösztönzése helyi kezdeményezések alapján; a helyi társadalmi kohézió megerősítése; egy városi meghatározó szerepű közterület és a hozzá kapcsolódó intézmények, kereskedelmi létesítmények, lakóingatlanok, stb felújítása, bővítése összehangoltan egységesen történik), amely lehetővé teszi a tervezői, döntéshozói oldal és az alulról jövő kezdeményezések összeérését a várostervezésben, és integrálni tudja a különböző dimenziókat.

A kerekasztal beszélgetés kísérőrendezvénye: Civil jó példák a városfejlesztési együttműködésben – fotókiállítás.