Budatétény kategória bejegyzései

XXII. kerület Budatétény

Budafok-Tétény városképi értékei, mozgó helytörténeti kiállítás 2012. november 24.

buszos_illusztralA következő négy hétben két 33-as buszon 13-13 nagytétényi, ill. kistétényi, budafoki jellegzetes helyi értéket, épületet, utca részletet bemutató régi kép kerül bemutatásra, a menetrendszerinti járatokon, a buszok ablak feletti felületein, rögzített, bekeretezett formában. A képek alapanyagát Bakó Károly, Sarnóczay György és a Budafoki Könyvtár biztosította.

Bővebben…

A Promontorium Polgári Casino által meghirdetett Budafok-Promontor 300 éve – vizuális pályázat eredményhirdetése, Rózsavölgyi Ház 2012. szeptember 21.

vizualispaly_illusztralA Budafok 300-as évforduló kapcsán tervezett különböző civil események sorában a Casino az év elején pályázatot hirdetett 10-18 éves fiatalok számára, melyben az volt a feladat, hogy képzőművészeti alkotásokkal, jellemzően A3-as méretben fejezzék ki Budafok-Promontor értékeit, történelmi múltját, járuljanak hozzá a történelmi hagyományok őrzéséhez, mutassák be a település fejlődését. Az elmúlt tanév végéig nagy számban érkeztek be pályaművek hat kerületi iskolából.
Bővebben…

Urbitális Hajózás a budafok-tétényi Duna szakaszon, 2012. május 13.

Az Urbitális Majálishoz kapcsolódó, a kerületi Duna szakaszt áttekintő hajózást ezúttal a tervezett időben tudtuk megtartani a Duna viszonylag magas vízállásának köszönhetően. Ugyanakkor az előző éjszakai hidegfront alaposan elijesztette az érdeklődőket, pedig kellemes kiránduló idő várta a megjelenteket. Mintegy 80-an voltunk ezúttal, többen az előző napi Urbitálisról, és a Duna parti bejárásról. Velünk volt Rumi Imre főépítész úr és Békési Imre, a Palace Catering igazgatója is.

Az Esztergom motorossal a Hárosi Yacht Clubból délre haladtunk, áttekintve a nagytétényi Duna partszakaszt. Utaltam az előző napi bejárásra ezen a szakaszon, az ártéri erdők gyors alakulására, a korábban roncsolt területeken, a Duna part II. területére, majd a Duna rét és a kapcsolódó nagytétényi ártéri erdőkre. Elhaladtunk az itt parkoló nagyszámú uszály, majd a Campona utcai sóderkiadónál a kotróhajók mellett. Ezúttal a vízről láttuk a nagytétényi horgász öblöt, majd a régi vízkivételi művek felépítményeit. Megemlítettem a védelmi javaslatainkat az ártéri erdőkre és a kapcsolódó part menti területekre vonatkozóan.

Érd Ófalu magasságában főépítész úr vette át a szót, és a Duna parthoz kapcsolódó tervekről, programokról, fejleményekről beszélt. A logisztikai központnál szó esett az ide tervezett szennyvíz tisztító elmaradásáról, a térség ugyanakkor változatlanul multimodális funkciókat láthat el a nagytétényi vasútállomással együtt, a sóderkiadó megszűnése mellett. Kitért a nagytétényi belvárosi rekonstrukció második közbeszerzése reménybeli sikerére, ami egész Nagytétényre jelentősen hathat majd, a Kastéllyal kapcsolatos tervekre, és a Duna part II. – Duna Spirit programjára. Az M0 hídnál kiemelte a rövidesen bővülő autópályát, ami azonban a régi pálya és híd felújítása miatt még évekig nem a teljes áteresztő képességgel üzemel majd. Beszélt a Háros szigetről, annak múltjáról, és a volt Hunyadi laktanya területtel kapcsolatos formálódó tervekről. A csatlakozó Gyármező kapcsán arra utalt, hogy egyre kevéssé van itt helye, létjogosultsága az iparnak, azt elsősorban a nagytétényi Bányalég utcai övezetben ösztönözzük fejleszteni. A most elkészült Budafoki kikötő kapcsán megjegyezte, hogy voltak tervek, ötletek annak a Lágymányosi öbölhöz hasonló igényesebb építészeti kialakítással való megvalósítására, de végül a testület nem támogatta a szabályozási terv ilyen irányú módosítását.

Itt Békési úr vette át a szót, aki a kikötő kapcsán megemlítette a BKV tervezett hajójáratait, remélve, hogy azok nem érnek véget a Lágymányosi hídnál, és lejönnek Budafokra, ill. tovább. Megemlítette az elkészült földalatti Borváros projektet és a Záborszky pincénél folyó északi irányú bővítéseket, a Tóth József utcai tervezett kikötőt, ami a borturisztikai kikötő lesz.

A Hosszúréti patak torkolatánál fordultunk vissza. Döbrönte Katalin beszélt a 300 év 300 Gondolat kezdeményezésről, aminek ismertetőjét szét is osztottuk a jelenlévők között, az év végére 300 helyi polgár gondolatait szeretnénk a 300 éves évforduló kapcsán összegyűjteni és kiadni. Majd Géczy Gábor beszélt a 300 év előtt német betelepülés történelmi hátteréről, előzményeiről.

Mészáros Péter

Képes beszámoló az urbitális hajózásról

Urbitális bejárás a nagytétényi Duna parton 2012. május 12.

Az Urbitális Majálishoz kapcsolódó Duna parti bejárások eddig a Hárosi öbölre, a Háros és a Hunyadi szigetre irányultak. Ezúttal a déli, kevésbé ismert, de igen értékes, változatos Duna part szakaszt jártuk be, ami légvonalban 3,5-4 km lehet, valójában a végső GPS-es eredmény 6,6 km-es „sétát” mutatott. Gergely Attila botanikusunk vezette a bejárást a Lovasklubtól, melyen mintegy 25-en vettek részt. Amint lehetett, lementünk a parti, ártéri, fövenyes zónába, mely itt, a Kis-Háros sziget térségében rögtön megkapó látványt mutat, a vízben álló fákkal, a több szintben fejlődő, alakuló ártéri növényzettel. A Duna telep végén lévő pengefalas gát alatt haladtunk, majd az un. Duna part II. rehabilitációs övezete mentén, de abból szinte semmit nem látva, a 30-50 m-es fövenyes sávban, ami természetes állapotban van. Jól követhető az ártéri növényzet alakulása, a tápanyagban gazdag öntéstalajokon lévő aljnövényzettel, a vízszint ingadozást tűrő fafajokkal, a szélesebb területeken liget erdőkkel. A Diósároknál, mely a korábbi években átépítésre és zárt szelvénybe került, felmentünk a parti útra, itt Firisz Sanyi adott tájékoztatást a Duna part II. – Duna Spirit helyzetéről. Korábbi kommunális lerakó, amit egy fejlesztő, befektető cég a B+D Park vett meg, és a rekultiváció után annak beépítését tervezi. A vízzáró magaspart is már korábban elkészült, most a hulladék feldolgozás megkezdésére várunk, aminek a határideje kitolódott 2015-re.

A Nagytétényi Polgári Kör, ill. más tétényi vállalkozók által kialakított partrész, mely plázs funkciókra és hajók vízre rakására is alkalmas, ma is használatban van. Az egykori sóderkiadó területe lassan rekultiválódik, miként a mellette megtisztított sitt lerakó, tároló a parton. A 2002-06-os árvizek homokzsákjai még itt vannak szétszórva, az egykor helyi védett fekete nyárak között – ezek sorsára is figyelni kell, mert a Sasad utód ingatlan hasznosító, a terület minden porcikájából pénzt akar csinálni – itt már a Kastély mentén húzódó partszakasznál, a Duna réten jártunk -. A kaszálás előtti réten értékes jelölő fajok vannak, mint a réti iszalag. A Duna rétről a 90-es években feltöltött hullámtéri területre jutottunk, mely egy darabig a nagytétényi vasútállomáshoz és a Dunához is kapcsolódó kombinált szállítási átrakó kikötő helye lett volna. A terület amolyan roncsolt területként zöldült be, sok vadrózsával, de dudafürttel, és ide illő fákkal is. A ma működő sóderkiadóhoz értünk ki a Campona utca magasságában a 6-os út mentén. Innen a 6-os mellett haladva, mentünk le a nagytétényi ártéri erdő övezetbe. Itt, az érdi határ előtt bevettük magunkat az ártéri erdőbe, megtapasztalva annak különböző szakaszait, itt egy ligetes, számos kidőlt öreg fával tarkított szakaszon át jutottunk ki a Dunához, az egyik vízkivételi mű maradványához. Az ártér sűrű, háborítatlan részein át jutottunk el az un. horgász öbölhöz, mely ugyancsak természetközeli, zavartalan környezetben van. Innen légvonalban rövid út vezet a sóderkiadóhoz, majd a Campona utcához.

Ezúttal is hangsúlyoztuk, ezen területek védelme jelentőségét, túl azon, hogy a parti sávok Natura 2000-es területek, az összefüggő ártéri erdők, a Duna rét védelemre várnak, egészen az M0 híd menti zónákig. Javaslatainkat még 2008-ban elkészítettük, és egy részletes tanulmánnyal benyújtottuk a Fővárosi Önkormányzathoz.

Mészáros Péter

Urbitális bejárás a nagytétényi Duna parton, képes összefoglaló

A Promontorium Polgári Casino estje, a Tomori Pál Főiskola budatétényi campusán, 2012. április 18.

tomori_illusztralAz elmúlt évben itt képzési központot nyitó Főiskola vezetése felvette a kapcsolatot a helyi civil szervezetekkel. A látogatásra ennek keretében került sor, a beszélgetés végén pedig az épület megtekintésére is lehetőség nyílt. Az érdeklődőketMeszlényi Róza rektor asszony fogadta és üdvözölte. Ott volt Molnár István a budatétényi kollégium igazgatója, Daubner Katalin rektorhelyettes, és a Főiskola több más tanára, köztük Frenyó Zoltán, akit helyből is jól ismerünk.

Képes összefoglaló az estről

A Promontorium Polgári Casino estje Kamarás Kata iparművésszel, 2012. II. 7. György villa

A köztünk élnek sorozat keretében, ezúttal Kamarás Kata iparművész, keramikus volt a vendégünk. A népes érdeklődők, így Kamarás Kata tisztelői, kollegái, jelenlétében Mészáros Péter beszélt a Casinoról, erről a sorozatról, a köztünk élő művészekről, értékeink felmutatásáról.

Erdélyi György, előadóművész, a férj tartott bevezetőt, Kamarás Kata művészete kapcsán beszélt a magyar motívum kincsről, ami körül viták vannak, honnan ered, milyen tradíciókból állt össze. A népművészet mindig nemzeti, közösségi küldetés volt, amit gyakran szétdúlt a politika, de mindig megmaradt a tudat alatt. Szólt az elemi formák jelentéstanáról, a jel nem puszta dísz, egy világrend rögzítése. Hamvas Bélára utalt, a vallás, a tudomány, a filozófia, a művészet egysége kapcsán, afféle primitív differenciálatlanság jegyében. Írásából is felolvasott annak kapcsán, hogy egy világot ismerünk, a valóság rétegein keresztül, a vallás és a művészet közötti átjárás jegyében. A régi minták meseszerűségéről beszélt, a gyermeki érzületről, a mítoszokról, az átélhetőségről. Beszélnek hozzánk a kerámiák állatai, virágai, míg a fák szavait elfelejtjük.

A továbbiakban Pállay József vezetésével film részleteket néztünk meg Kamarás Katáról, az utóbbi egy két évtizedből. Édesanyám, népdalokkal, a mátraderecskei kötődés, palóc napok, téglagyár, az agyag aktualitása. Pállay József méltatta Katát, és tett fel kérdéseket, így a népművészeti motívum kincs, a tanítványok, a továbbadás kérdéseiben. Egyénileg Kata heti egy alkalommal tanít, így pl. a Kerámiapark keretében, míg Rózsavölgyben gyermek táncház és kézműves foglalkozások vannak, amikben részt vesz.

További filmek, a bor és a kerámia, kiállítás, Gyöngyös. Jeli Feri filmje és verse felidézése, aki egy valódi „multi instrumentalista” volt, kapcsolódó film, kerámia és festészet. Kerámiapark kiállítás. Majd tárgyaiból vetítettünk számosat, így a rózsavölgyi naptár is az ő műveiből készült. Szó esett arról is, hogy nem végzett főiskolát, mert az utolsó rosta vizsgákon mindig kitették, de így maga alakíthatta technikáját, módszereit, és művészetét.

Végül a helyszínen is látható műveiből láthattunk néhányat.

Mészáros Péter

Képes összefoglaló az estről

Köztünk élő művészek, a Promontorium Polgári Casino estje – György Villa 2011. november 22. – Pállay József – festő, művésztanárral

Pallay_illusztral

Szakmai Intimitások” címmel a köztünk élnek sorozat keretében ezúttal Pállay József festő, művésztanár estjét tartottuk rendeztük meg.

A művészt Antal Gábor korábbi művelődési központ igazgató,
és Németh Anikó, a feleség méltatta.

 Képes összefoglaló az estről

Urbitális hajózás a budafok-tétényi Duna szakaszon 2011. június 18.

A májusi urbitális majális alkalmával elmaradt hajózást pótoltuk ezúttal, a megfelelő vízállás mellett, a Hárosi Yacht Club-ból indulva a Dömös motorossal néztük és beszélgettük végig a kerületi Duna szakaszt.

Ismeretes, hogy közel tíz kilométeres Duna parttal rendelkezik kerületünk, mégis keveset tudunk róla, s legtöbb szakasza mostoha sorsban részesült az elmúlt évtizedekben, ipari tevékenység, hulladéklerakás, feltöltés, beépítés jellemzi az elmúlt időszakot, míg korábban a természetes szabadidő helyszíne volt, a kisvendéglőktől a strandokig. Ma jelentős erőfeszítéseket teszünk, a rehabilitációért, a közösségi hasznosításért, a sport, szabadidős funkciók ismételt megtalálásáért.

Az elmúlt két évben az urbitális majálist is jelentős mértékben a Duna part témájának szenteltük, és tavaly már sikerült egy hajózást is megszerveznünk. Idén is nagy volt az érdeklődés, és a civil szervezetek képviselői, barátok, családtagok jöttek szép számban, mintegy 170-180 an voltunk együtt. Ott volt a Főépítészi iroda több munkatársa, és Rumi Imre főépítész úr, Békési úr a Záborszky pince tulajdonosa, Tomos úr a budafoki kikötő tulajdonosa és fejlesztője.

A nagy Dunára való kifutást követően jómagam tartottam egy bevezetőt, és rövid helyzetképet a nagytétényi Duna partról, ill. az éppen látottakról. Az ártéri erdők, rétek felmérése 2008-ban, védelmi javaslatok, mely elsősorban a nagytétényi logisztikai központ alatti szakaszon tűnik rövid távon is reálisnak. Láttuk a folyó M0 bővítést, mely most már csak egy szűk sávon jelent károsodást az itt kialakult ártéri erdőben. A Kastélypark ill. a Duna rét alatti szakaszon most is ukrán uszályok parkolnak, míg a Campona utca vonalában a sóder kiadó térségében van nagy mozgás. Rumi Imre főépítész beszélt a Duna parthoz kapcsolódó helyzetről, tervekről. EUrovelo kerékpárút tervei Érdig, a Duna parton, ahol már a határig megépült burkolt kerékpárút van. A déli határon tervezett szennyvíztisztító itt nem épül meg, a szennyvíz a központi csepeli tisztítóműbe kerül majd, a terület sorsa még nem ismert, mely sok más itteni területhez hasonlóan Sasad utód szervezet birtokában van. A Duna part II. hulladéklerakó magaspartja megépült, és a mögötte lévő hulladék feldolgozása most kezdődik. A további fejlesztések, beépítések erősen befektetés függőek. Rumi Imre kitért még a Magyar Zarándokút programra, mely érinti kerületünket, és a budafoki kálváriát, a Duna partot érintve megy az M0 hídon át Szigetszentmiklósra.

A Háros szigetnél beszéltünk, annak védettségi kiterjesztéséről a műszaki bázis épületekig, ill. a Hunyadi szigetet is magába foglalva. A Gyármezőnél jól látható a lepusztult, alulhasznált szürkezónává vált terület nehéz helyzete. A budafoki kikötőnél Tomos úr számolt be az elmúlt év fejleményeiről, sikerült az épületek felújítása és a kikötő engedélyeztetése terén előrelépni, és már csak egy engedély hiányzik, az úszómű telepítéséhez. A kikötő működése jelentős feltétele a kerületi turizmus, borturizmus előrelépésének. Erről beszélt Békési úr is, a Záborszky pince ill. Budafok belváros magasságában, megemlítve, hogy a Záborszky komplexumban zarándokszállást is kialakítanak a Magyar Zarándokút hoz kapcsolódva. Diebel Dietrich beszélt a Borváros projektről, a Záborszky pince ágaiban földalatti borváros kerül kiépítésre, néhány jellemző hazai borvidék épület homlokzataival, motívumaival. A kivitelezés a közbeszerzés megismétlése miatt csúszik pár hónapot, de idén remélhetően beindul.

A közel kétórás hajózás a Hárosi öbölben zárult. Ehhez hasonló parti bejárásokat, fórumokat, és esetenként dunai hajózásokat a jövőben is tervezünk.

Mészáros Péter

 Urbitális hajózás, képes beszámoló

Urbitális Majális Duna parti bejárás, 2011. május 7.

Az immár hagyományos bejáráson ezúttal részt vett Gergely Attila botanikusunk, s a lovardánál mintegy 15 fő érdeklődő csatlakozott, ott volt Zugmann Péter alpolgármester, és Köteles Magda a Környezetvédelmi Bizottság tagja is. A Kis Háros sziget menti ártéri erdőbe mentünk le előbb, ahol most a mélyebb fekvésű területek is szárazok. A magasabb fekvésű területeken jó ökológiai állapotú ligeterdők vannak, fehér és fekete nyár, vénic szil, fűzek. E terület védetté nyilvánítását is javasoltuk 2008-as anyagunkban. Az M0 hídfőnél folyik az építkezés, most már csak a szélesítés nyomvonalának megfelelő részen vágták ki az erdőt – ellentétben a húsz év előtti általános pusztítással a Duna parton -. A Yacht Klub, majd a kerékpárút mentén haladtunk, és amint lehetett, az öböl menti parti sétányra mentünk le. A parti sétányt koros, hatalmas fák övezik, számos kidőlt már az elmúlt években. Itt egy-egy ponton megállva a szemben lévő Háros szigetről beszéltünk. A parti sétány belső szakaszán, még mindig folyik pár helyen építkezés további feltöltésekkel és inváziós fajok megjelenésével. A Falemez Művek alatti szakaszon az alacsony vízállás miatt a fövenyes részen is lehetett menni, de a műtárgyaknál, és további pontokon csak a rézsűben, ami nehezen járható. Itt már a Szerelem sziget, majd a Hunyadi sziget övezte az útvonalat. Délre a Hunyadi szigethez érkeztünk, ahol Fazekas Bálint a Honvéd Horgászegylet ügyvezető alelnöke fogadott, akik közreműködnek a Hunyadi sziget kezelésében és bemutatásában. A szigeten lévő karós tanösvényen a brosúrákkal mentünk végig. A sziget 2009 óta csatlakozott a Háros szigeti kiemelten védett övezethez, és élőhely jellegét tekintve is a Háros sziget mintája, itt is láthatóak a parti szőlővel befutott fák, a ligetes erdő részletek, és itt is felvetődött a Háros szigetihez hasonló erdős vegetáció, hosszútávú megújulásának kérdése.

Képes beszámoló a Duna parti bejárásról

Casino est, Pató Róza szobrászművésszel, György villa, 2011. március 8.

Terveinknek megfelelően Pató Róza, köztünk élő, dolgozó szobrászművész méltatásának szántuk az estet. A Casino tagjai mellett Pató Róza számos tisztelője, tanítványa, jelent meg, többen a Mészáros László Körből. Pállay József festő, művésztanár szervezte és vezette az estet, és ott volt Majoros István szobrászművész, valamint Pató Róza fia, Győrffy Gergely hegedűművész is. A bevezetőben Mészáros Péter utalt a számos, körünkben élő, dolgozó művészre, tudósra, akik bemutatásra, méltatásra érdemesek, különösen ha a helyi közösségben is tevékenykednek, mint Pató Róza is. Pállay József méltatta Pató Róza munkásságát, életútját, aki az utóbbi bő negyven évet a kerületben töltötte. Fia, Győrffy Gergely játszotta Massenet meditációját, majd egy kisfilmet néztünk meg, melyet Pállay József készített Rózáról, előbb a Mészáros Körben tanítás közben, majd otthon, műtermében beszélgetve vele, egy régi önportréját tisztogatva és bemutatva.

Pató Róza életét a művészet, az alkotómunka mellett áthatotta a tanítás, a nevelés, a gyerekekkel való foglalkozástól a Mészáros Körig. Beszélt gyerekkoráról, az indulásról, képzőművészeti gimnázium, majd főiskola. Mestereiről, így az orvosi egyetemre is átjárt anatómiát tanulni, boncolni, Szentágothay és Kiss Ferenc professzorokhoz. A Főiskolán tanult Somogy Józseftől, Pátzay Páltól, sőt Strobl Alajostól is, mestere Bencsik István volt, aki elindította a szobrász pályára. Közben Gergő Brahms VII. magyar táncát játszotta, majd szó esett a Művészeti Akadémiához fűződő kapcsolatáról, ezen keresztül Gyurkovics Tiborral való együttműködéséről.

László Éva a Nagytétényi Polgári Kör elnöke méltatta Rózát, megemlítve, hogy vele készíttetik el a Kör jubileumi emlékérmét, az idén százéves Nagytétény és a húszéves Kör évfordulói kapcsán. Szó esett a kistétényi birodalmukról, ahol negyvenegy éve élnek, egy ismerős révén jutottak a telekhez, majd építkeztek. Ennek kapcsán beszéltünk a művész sorsról, hangsúlyozta az emberek szeretetét, a szellemi segítségnyújtás fontosságát, ami rá jellemző volt mindig is. Majd Majoros István méltatta Rózát, a kerületi művészek helyzetét is jellemezve, hogyan kerülnek ide alkalmanként szobrok, köztéri műalkotások. Legutóbbi negatív tapasztalatait is megemlítette a Klauzál szobor készítése kapcsán.

Pató Róza terveiről is beszélt, folyamatosan vesz részt kiállításokon, pályázatokon, hazai és nemzetközi téren, most a XI. kerület megbízására dolgozik Weiner Leó szobrán, a zeneiskola részére. Gergő közben saját művét, az Erőt játszotta. A Művészeti Iskola részéről Kanyóné méltatta Róza munkáját, az együttműködést és a küzdelmeket. Schütt Margit megemlítette az induló magyar zarándokutat, amely kerületünket érinti, és egy szakaszán szoborpark is létesülhetne a helyi civilek és szobrászok közreműködésével.

Mészáros Péter

Rózával a György villában

  Rózával a György villában

A rögtönzött tárlat
A rögtönzött tárlat