Rózsavölgy kategória bejegyzései

XXII. kerület Rózsavölgy

A betlehemi békelángról meggyújtott mécsesek a Dunán

Békeüzenet a budafok-tétényieknek, a budapestieknek, az országnak, a Duna térségének és az egész világnak

Bekes_karacsony_wA Casino szervezésében megtartott ünnepélyes eseménynek a tavalyi évhez hasonlóan ismét a Vasmacska Terasz adott otthont. Diebel Dietrich főrendező idézte fel és méltatta a Békeláng történetét, majd a 30 főt meghaladó számú érdeklődő a cserkészektől megkapott betlehemi békeláng mécsesről meggyújtotta sajátját és a folyóra bízta. (Azok számára, akik sajátot nem hoztak magukkal, a házigazda Tomos András saját kezűleg elkészített úszó gyertyákat ajánlott fel.)

A rendezvényt követően a Casino képviselői felkeresték a Rózsavölgyi Közösségi Házat és élve a meghívással a Rózsavölgy Egyesület belső ünnepségre is elvitték a békelángot.

Zács Ágoston képei a rendezvényről

Rekordmagasságú Dunai árhullám –
gondos és szakszerű felkészülés

A korábbi tapasztalatok jó hasznosításának és a gondos és szakszerű felkészülésnek köszönhetően a rekordmagasságú Dunai árhullám tetőzése ellenére is biztonságban van a kerület eddig kritikusnak számító minden Duna-parti része. Ezt mutatta bejárásunk a tetőzést követő reggelen Budafok Tétény Duna szakasza néhány jellegzetes pontján.
(fotó: Kalmár Béla)

Bővebben…

Megjelent a CIVIL ALBUM 2012!

300 év - 300 gondolat Civil Album 2012

A Budafok 300-as évforduló interjúk formájában alkalmat adott egy kis összegzésre néhány meghatározó civil személyiségünkkel. Az interjúkat a 300 év 300 gondolat mottó jegyében született – helyi civilektől, tanároktól, művészektől érkezett  – írások egészítik ki.
(Az album a képre klikkelve letölthető!)

Fogadják szeretettel, érdeklődéssel ezt a kis gyűjteményt, látogassák programjainkat, keressék civil szervezeteinket, és lehetőség szerint segítsék munkájukat!
Kiadványunk megjelentetését önkormányzatunk támogatta.

Budafok, 2013. március
Mészáros Péter
elnök

Promontorium Polgári Casino
Kerületi Civil Konzultációs Tanács

A Promontorium Polgári Casino által meghirdetett Budafok-Promontor 300 éve – vizuális pályázat eredményhirdetése, Rózsavölgyi Ház 2012. szeptember 21.

vizualispaly_illusztralA Budafok 300-as évforduló kapcsán tervezett különböző civil események sorában a Casino az év elején pályázatot hirdetett 10-18 éves fiatalok számára, melyben az volt a feladat, hogy képzőművészeti alkotásokkal, jellemzően A3-as méretben fejezzék ki Budafok-Promontor értékeit, történelmi múltját, járuljanak hozzá a történelmi hagyományok őrzéséhez, mutassák be a település fejlődését. Az elmúlt tanév végéig nagy számban érkeztek be pályaművek hat kerületi iskolából.
Bővebben…

A Promontorium Polgári Casino estje Kamarás Kata iparművésszel, 2012. II. 7. György villa

A köztünk élnek sorozat keretében, ezúttal Kamarás Kata iparművész, keramikus volt a vendégünk. A népes érdeklődők, így Kamarás Kata tisztelői, kollegái, jelenlétében Mészáros Péter beszélt a Casinoról, erről a sorozatról, a köztünk élő művészekről, értékeink felmutatásáról.

Erdélyi György, előadóművész, a férj tartott bevezetőt, Kamarás Kata művészete kapcsán beszélt a magyar motívum kincsről, ami körül viták vannak, honnan ered, milyen tradíciókból állt össze. A népművészet mindig nemzeti, közösségi küldetés volt, amit gyakran szétdúlt a politika, de mindig megmaradt a tudat alatt. Szólt az elemi formák jelentéstanáról, a jel nem puszta dísz, egy világrend rögzítése. Hamvas Bélára utalt, a vallás, a tudomány, a filozófia, a művészet egysége kapcsán, afféle primitív differenciálatlanság jegyében. Írásából is felolvasott annak kapcsán, hogy egy világot ismerünk, a valóság rétegein keresztül, a vallás és a művészet közötti átjárás jegyében. A régi minták meseszerűségéről beszélt, a gyermeki érzületről, a mítoszokról, az átélhetőségről. Beszélnek hozzánk a kerámiák állatai, virágai, míg a fák szavait elfelejtjük.

A továbbiakban Pállay József vezetésével film részleteket néztünk meg Kamarás Katáról, az utóbbi egy két évtizedből. Édesanyám, népdalokkal, a mátraderecskei kötődés, palóc napok, téglagyár, az agyag aktualitása. Pállay József méltatta Katát, és tett fel kérdéseket, így a népművészeti motívum kincs, a tanítványok, a továbbadás kérdéseiben. Egyénileg Kata heti egy alkalommal tanít, így pl. a Kerámiapark keretében, míg Rózsavölgyben gyermek táncház és kézműves foglalkozások vannak, amikben részt vesz.

További filmek, a bor és a kerámia, kiállítás, Gyöngyös. Jeli Feri filmje és verse felidézése, aki egy valódi „multi instrumentalista” volt, kapcsolódó film, kerámia és festészet. Kerámiapark kiállítás. Majd tárgyaiból vetítettünk számosat, így a rózsavölgyi naptár is az ő műveiből készült. Szó esett arról is, hogy nem végzett főiskolát, mert az utolsó rosta vizsgákon mindig kitették, de így maga alakíthatta technikáját, módszereit, és művészetét.

Végül a helyszínen is látható műveiből láthattunk néhányat.

Mészáros Péter

Képes összefoglaló az estről

Casino est, Pató Róza szobrászművésszel, György villa, 2011. március 8.

Terveinknek megfelelően Pató Róza, köztünk élő, dolgozó szobrászművész méltatásának szántuk az estet. A Casino tagjai mellett Pató Róza számos tisztelője, tanítványa, jelent meg, többen a Mészáros László Körből. Pállay József festő, művésztanár szervezte és vezette az estet, és ott volt Majoros István szobrászművész, valamint Pató Róza fia, Győrffy Gergely hegedűművész is. A bevezetőben Mészáros Péter utalt a számos, körünkben élő, dolgozó művészre, tudósra, akik bemutatásra, méltatásra érdemesek, különösen ha a helyi közösségben is tevékenykednek, mint Pató Róza is. Pállay József méltatta Pató Róza munkásságát, életútját, aki az utóbbi bő negyven évet a kerületben töltötte. Fia, Győrffy Gergely játszotta Massenet meditációját, majd egy kisfilmet néztünk meg, melyet Pállay József készített Rózáról, előbb a Mészáros Körben tanítás közben, majd otthon, műtermében beszélgetve vele, egy régi önportréját tisztogatva és bemutatva.

Pató Róza életét a művészet, az alkotómunka mellett áthatotta a tanítás, a nevelés, a gyerekekkel való foglalkozástól a Mészáros Körig. Beszélt gyerekkoráról, az indulásról, képzőművészeti gimnázium, majd főiskola. Mestereiről, így az orvosi egyetemre is átjárt anatómiát tanulni, boncolni, Szentágothay és Kiss Ferenc professzorokhoz. A Főiskolán tanult Somogy Józseftől, Pátzay Páltól, sőt Strobl Alajostól is, mestere Bencsik István volt, aki elindította a szobrász pályára. Közben Gergő Brahms VII. magyar táncát játszotta, majd szó esett a Művészeti Akadémiához fűződő kapcsolatáról, ezen keresztül Gyurkovics Tiborral való együttműködéséről.

László Éva a Nagytétényi Polgári Kör elnöke méltatta Rózát, megemlítve, hogy vele készíttetik el a Kör jubileumi emlékérmét, az idén százéves Nagytétény és a húszéves Kör évfordulói kapcsán. Szó esett a kistétényi birodalmukról, ahol negyvenegy éve élnek, egy ismerős révén jutottak a telekhez, majd építkeztek. Ennek kapcsán beszéltünk a művész sorsról, hangsúlyozta az emberek szeretetét, a szellemi segítségnyújtás fontosságát, ami rá jellemző volt mindig is. Majd Majoros István méltatta Rózát, a kerületi művészek helyzetét is jellemezve, hogyan kerülnek ide alkalmanként szobrok, köztéri műalkotások. Legutóbbi negatív tapasztalatait is megemlítette a Klauzál szobor készítése kapcsán.

Pató Róza terveiről is beszélt, folyamatosan vesz részt kiállításokon, pályázatokon, hazai és nemzetközi téren, most a XI. kerület megbízására dolgozik Weiner Leó szobrán, a zeneiskola részére. Gergő közben saját művét, az Erőt játszotta. A Művészeti Iskola részéről Kanyóné méltatta Róza munkáját, az együttműködést és a küzdelmeket. Schütt Margit megemlítette az induló magyar zarándokutat, amely kerületünket érinti, és egy szakaszán szoborpark is létesülhetne a helyi civilek és szobrászok közreműködésével.

Mészáros Péter

Rózával a György villában

  Rózával a György villában

A rögtönzött tárlat
A rögtönzött tárlat

 

Casino est, 2010. október 26. – Lassgallner Villa, Pytheas Kiadó, Rózsavölgy

A Pytheas Kiadó képviselőivel való júniusi együttműködés adta az ötletet – amikor a Civilek éjszakája alkalmából tartott kollektív festés alapját képező budafoki sziluett alap vászonnyomását ők biztosították – hogy rejtett építészeti értékeink mottóval felkeressük a Rózsavölgyben fekvő Laszgallner villát, ami ma a Pytheas Kiadónak ad helyet.

Laszgallner Oszkár egykori festő és építész házát ma örökösei, leszármazottai birtokolják, és ápolják örökségét. Unokája, Kelemen Eörs, és családja fogadott bennünket, felesége, lánya, bátyja és unokabátyja, akik egyben a Pytheas Kiadó működtetésében is részt vesznek. Laszgallner Oszkár 1879-1944 között élt, igazi századelői szabadgondolkodóként. A Kolozs megyei Tövisen született, de hamar Pestre került családjával, a Keleti környékén lakott, tanult, majd Debrecenbe kerültek, és Kassán érettségizett. A rajztanár képzőben, később a Műegyetemen tanult, elsősorban festőként, rajztanárként vált ismertté. A rózsavölgyi telket 1922-ben vásárolták, majd a villa építése 1930-ra fejeződött be. Egyedi festői stílust, egyfajta szecessziós hangulatot képvisel a ház, ami családi tervezésben és kivitelezésben készült, nyolcosztatú centrális térrel, felülvilágítós gipsz boltozattal.

A program folyamán Fehérváry Lilla részleteket olvasott fel a kiadó reprint kiadásaiból, így Tóthfalussy Kiss Miklós első magyar szakácskönyvéből, 1698-ből.

Laszgallner a 20-as években a Műegyetem Rajzi tanszékén tanított, és egy évet New Yorkban is töltött, tapasztalatgyűjtéssel és munkával, melyről később jelentős képanyagokkal tartott előadásokat. Életnagyságú képeket festett Horthyról, Törley Dezsőről, Gömbösről, a Budafoki Városházának.

Fehérváry Lilla Donner Kornél leveleiből olvasott, Laszgallner elmúlás című képe kapcsán.

Az épületben 1989 óta működik a Kiadó, előbb nyomda, grafikai stúdió, könyvkötő profilokkal. Később Kft.-ként az első hazai digitális nyomdát működtették, a digitális fényképezés és a könyv digitalizálás terén is úttörők voltak. Corvinákat és más régi könyvtárakat digitalizáltak, faximile reprint kiadványaik igen számosak, magángyűjtők kiadásait készítik, egyedi könyveket adnak ki. Kisnyomdát, könyvkötő műhelyt működtetnek, digitális raktáruk van, metszet másolatokat készítenek, és grafikai tervező munkát végeznek. www.pytheas.hu

Kis nyomdai kiállításukban egy Gutenberg biblia reprint kiadása (a Xerox-tól), vietnami fatábla, ólombetű készletek, eszközök szerepelnek.

Közben Lippay János Pozsonyi kertjéből hangzott el részlet – 1664 – ajánló levél, a kertek földi egek mottóval, majd Both Péter Szt.Hilláriuszából hallottunk.

Végül közösen néztük meg a hátsó melléképületben működő kisnyomdát, könyvkötő műhelyt. A Civilek éjszakája alkalmából készült kollektív festmények pedig a verandán voltak láthatóak.

Az estről készült képek a http://picasaweb.google.com/kanyoferi/BudafokRejtettKincsei# helyen láthatóak.

Mészáros Péter

 

Civilek éjszakája, 2010. június 26.

Budafok Borváros kulturális fejlesztése projekt égisze alatt vehetett részt első alkalommal a közönség a Szent Iván éji Vigasságokon Budafokon. A Képző- és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért, a Budafok Borváros, a Záborszky Pince és a Szent István Korona Pince együttműködésében került sor a Budafoki Kőszínház első előadására a Szent István Korona Pince udvarán. Az est fővédnöke Tarlós István főpolgármester jelölt volt, és részt vett az eseményen Németh Zoltán országgyűlési képviselő is. A vendégek a Szent István Király Konzervatórium vonószenekarának előadását hallhatták Záborszky Kálmán vezényletével este 9-től, ezt követően pedig a Szegedi Zeneművészeti Egyetem hallgatóinak előadásában Gluck a Rászedett kádi egyfelvonásos vígoperáját láthatták az érdeklődők este 10-től. A pinceudvar akusztikája olyan egyedülálló, hogy a két zenei előadást hangosítás nélkül lehetett megtartani.

Az esti koncertet megelőzően a Záborszky Pince udvara és kiállítócsarnoka adott helyszínt több rendezvénynek, ugyancsak a Szent Iván éji programok részeként. Cigány képzőművészeti kiállítás nyílt, mely anyag részét képezi az Országos Roma Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és Kiállítási Galéria cigány képzőművészeti anyagának. A kiállítást Choli Daróczi József múzeumigazgató nyitotta meg, az est házigazdája Záborszky Kálmán, a Szent István Király Konzervatórium igazgatója volt. A megnyitó részeként Khameski Raza cigány leánytáncot mutatott be és hallhatták a részt vevők Simon Edit Szandra vers előadását.

Június 26-a egyben a Civilek éjszakája volt a fővárosban. A Budafok Borváros projekt és a Promontorium Polgári Casino közös rendezvényében ünnepelték a részt vevők a Budafoki civil éjszakát. Színesítsük meg városunk múltját – Köztéri művészet keretében Pállay József vezetésével az érdeklődők közösen festhették meg vászonra nagyított régi budafoki képeslapokon a Péter-Pál utcát, a Törley kastélyt. Utána Garbóci László tartott vetített előadást Budafok-Tétény múltjáról, és az est első felét a Madarak házibulizenekar zárta. 

 Az első civilek éjszakája helyi résztvevő szervezetei bemutatkozása

A Borvárosban keletkezett "közös" festmények

A Borvárosban keletkezett “közös” festmények

Városrehabilitációs kerekasztalok – civil egyeztetés, 2009. december 8. Baráti Körök székháza, Tóth J.u.45.

Az összejövetel témája ezúttal a városrehabilitációs, vagy városfejlesztési kerekasztalok kérdéskörének körüljárása volt, abból az aktualitásból kiindulva, hogy a Casino norvég előpályázatot nyújtott be ebben a témában, és azon túljutva december 21.-ig kell benyújtsuk a pályázatot. Az ülésre meghívtuk a helyi civil szervezetek képviselőit, ill. részt vettek a Stúdió Metropolitana képviselői is, akik az önkormányzat megbízásából dolgoznak befektetéseket elősegítő városfejlesztési programon.

Döbrönte Katalin ismertette a pályázat célját, fenntartható város, fenntartható közösségek, részvétel, megjelenés, háttér, társadalmi bázis képzése a város-rehabilitációs, fejlesztési folyamatokban, bizonyos ügyek napirenden tartása, platform képzése. Formák: események, rendezvények, bejárások, akciók, honlap, kiadványok. A területi alapon működő, ill. egyes más tematikus bázisú civil szervezetek véleménye kikérése fontos ebben a stádiumban. Az egyéves program keretében egy-egy jelentősebb kerekasztal lesz tavasszal és ősszel, témák pl. a dunai kapcsolatok, rejtett értékeink, közösségfejlesztés, képzés járul még ezekhez. További témák, Budafok idegenforgalmi kitörési pontjai, pincék, borászat, Budafok belváros rehabilitációja, Nagytétény élhető kisvárosi jellege, az eredeti Campona terület napirendre tűzése, a Duna mint közlekedési és rekreációs tengely, a helyi közpolitikák tematizálása. Lényeges tehát a megfelelő témák megtalálása, a hatékonyság, és a tevékenységek társadalmi bázisa, a bekapcsolódás elve és gyakorlata.

A hozzászólásokban, felvetésekben szó esett Nagytétény kapcsán arról, hogy Bakó Károly képzőművész ötven tusrajzot készít Nagytétényről, vidék a fővárosban mottóval, és ezek kiadása, mappában, esetleg térképes kiadvány formában lehetne egy elem. Ennek kapcsán kitértünk a helyi művészeti élet értékeire, sok az eldugott művész helyben, s ez kapcsolódhat a hagyományokkal és a borkultúrával. Felmerült a Vén Emil emlékház gondolata, a jelentős hagyaték, anyag nem méltó módon van most elhelyezve, tárolva. A nagytétényi szüreti mulatság nagy potenciállal bír, mint helyi rendezvény.

A Stúdió Metropolitana képviselői a borhegyi klaszter konzultációk kapcsán kerültek képbe, és jöttek el, ők a Városháza megbízásából dolgoznak a kerületi befektetéseket vonzó programok, témák kimunkálásán. Sok minden nincs kitalálva itt, a véleményük szerint, ilyen a budafoki városközpont vagy a volt sörgyári térség, sok a rejtett értékünk. Jelenlegi témáik, területeik, a városközpont, kisváros a nagyvárosban jelleggel, a Péter Pál utcáig felhúzódva, a Borhegy, a borkultúra mellett lakás és témapark elemekkel, a Háros és Hunyadi szigetek horgászparadicsom + munkahelyek, a dunai kapu gondolata az M0 hídfő mentén, és új minőség a Duna parton, Duna Spirit, + Kastély, + Nagytétény belvárosa.

Mészáros Péter

Borhegyi esték, 2009. október 13. Záborszky pince

Az összejövetel témáját ezúttal a Borhegy, ill. a kapcsolódó klaszter együttműködési, fejlesztési tervei adták.

A bevezetőben Mészáros Péter utalt a térség, a Borhegy és a Nagytétényi út első szakasza un. átmeneti zóna jellegére, ami lepusztulásban nyilvánul meg, korábbi ipari kereskedelmi, borászati területek, de a megújulás jelei is mutatkoznak. Az IVS-ben is a Borhegy az akcióterületek egyike, és a helyiek kezdeményezése reménykeltő.

A Borhegy klaszterről, amely ez év május 12.-én alakult, Diebel Dietrich beszélt. A klaszter laza fogalom és szerveződés, elviekben az EU pályázati lehetőség is a céljai között szerepel, de eddig a magyar szervek szerint ez a forma általában nem jogosult pályázásra.

A tagok között több pincészet van a területről, s a cél, hogy együtt többet érhessenek el, mint egyenként. A kiemelt projekteknél mindenképpen jelentős lobbi munkára van szükség, és feltétel a helyi önkormányzati részvétel is. A kulturális örökség projektek 90%-os támogatást kaphatnak, míg a profit orientált tevékenységek 25%-ot, legalábbis Budapesten, ami akár 80%-os összesített támogatást jelenthet.

A Borhegy térsége mintegy 50 km-es pincerendszert rejt, Diebel úr ennek áttekintő helyszínrajzát mutatta be egy műholdas térképre dolgozva. A pince zóna a Kossuth L. utcai Promontorbor pincéktől húzódik délre, alagutas összeköttetésben a Tóth J. u. alatt, a Záborszky ill. Debreczeni pincékkel, attól délre egy közbeékelődött, eladás alatt álló pincével, ill. a nehezen megközelíthető Heleman pincével. A Szent István Korona, Törley tulajdonú pincében van a legnagyobb tölthető hordó a világon, bár jelenleg nem alkalmas a feltöltésre. Az előbbiekkel nem összeköthető a König pince, és egy gombapince, majd a BudafokVin pincék vannak, és eljutunk a Borkő u. felé, a Bakos Művekkel, pincéivel, és a Katona pincészettel. A Méz u. térségében van egy bérelt raktárpince és délre a Király pince. A Nagytétényi út felé esik a Haggemacher udvar, sörgyári épületekkel, egy favázas raktárral. Itt egyik épületben van a FOX Autórent. A Duna parti oldalon egy nagyrészt üres épület van, korábban BSZKRT tulajdon, amit az államosításkor kifelejtettek átjegyezni, de az önkormányzat használja, és elviekben már elbirtokolta, erről per is folyik. Háros állomástól itt iparvágány vezet a volt sörgyár ellátására, ez felhasználható lehet nosztalgia vonat helyi fogadására. A Tóth J. u. felől van, ill. volt egy vágánytól, pontosabban a rampájától egy lejárat a pincékbe. Itt, ill. a Sörház u. felé eső zónában kikötő lehetőség is van a turista hajók fogadására. Megjegyezte, hogy a mai napon a Duna belvárosi szakaszán 14 különböző nagyméretű turistahajó állomásozott. Ki ill. bejáratok is vannak ill. voltak itt a pincerendszerek és a Dunapart között, a vasút alatt betömedékelve, a Promontorbor ill. a Záborszky felől. A közelmúltban itt, a Vágóhíd u. közelében létesült kikötő területét közben eladta az önkormányzat, de a közelben volna lehetőség különböző vízijárművek bemutatására, kiállítására – pl. az ulmer Schachtel, amivel a német telepesek érkeztek anno, vagy vízimalom, úszó fürdő, bor, gabona bárkák stb.

A pincék külső és belső közlekedésére egy hordóelemeket formázó járműegység modelljét is bemutatta Diebel úr, ami „szerelvény” formában, mikroprocesszoros irányítás mellett alkalmas lehet a pincéken belüli közlekedésre, ennek szabadalmaztatását elkezdték.

Farkas Balázs arról beszélt, hogy a pincékben un. díszletfalak elhelyezésére is mód lenne, ahol pl. a Duna menti városok képeit lehet bemutatni.

Békési úr elmúlt tíz évükről beszélt, amióta a kerületben vannak. A régi, helyi borászok, Merz Árpád, Gazdag László tapasztalatait vette figyelembe, tervei egy kis részét valósította meg, a Záborszky pincével ill. a Borkatakombával, miközben az önkormányzat egy mm.-t sem lépett ebben az időszakban. Egyéni tervek, elképzelések szerint alakította a Záborszky pincét. A felszín a Leányka utcától a Borhegy térségéig turizmus fogadására alkalmatlan a jelen állapotában, így a föld alatti város koncepcióját képviseli. Helyben mintegy 2 km pincejárat alakítható ki, összekötve a Gágány pincékkel is. A felszínen a BKV megállók kialakításában példa lehetne a Zugliget ill. Hűvösvölgy felé menő villamos vonal megállóinak hagyományos elemei. Civil eszközök segíthetnek, ilyen a Klaszter is, de számos feladata lenne az önkormányzatnak is.

Mészáros Péter