Dr. Gazdag László emlékest, 2019. november 13.

Eltávozott díszpolgáraink életének, munkásságának felidézését, méltatását ez év februárjában kezdtük Munkácsy Károly estjével, s már akkor elhatároztuk, hogy Gazdag Lászlóval folytatjuk, emelte ki a Soós István Borászati Technikumban megtartott est bevezetőjében Mészáros Péter. Utalt arra, hogy díszpolgáraink bemutatását, estjeit már évek óta folytatjuk a ma is köztünk élőkkel, így volt már Nemes László tanár úr, majd Köteles Professzor úr, Szincsák József építész, tanár, operaénekes, és Garbóci László helytörténész méltatása, különböző formákban. Gazdag László esetében egyértelműen adta magát a Borászati Technikum, mint helyszín, ami Laci bácsi munkásságának egyik fő színtere volt. Az esten részt vettek családtagjai, számos díszpolgár, így Bogó Ágnes, Golda Magdolna, Szincsák József, Köteles György, és Garbóci László. Itt voltak egykori munkatársai, korábban tanítványai, mint Márkus Pál későbbi igazgató, Konkolyné Sólyomi Mária, és Tiszekker Ferencné (Tiszi Kati), megjelent Hajas Ervin polgármester úr is, akinek időszakában újítottuk meg a díszpolgárság intézményét, és Golda Magda mellett a Mészáros Kör további képviselői, mint Pirnyák Rózsi és Onestyák Mária.

Az iskola részéről előbb Bíróné Móricz Ágnes köszöntötte a megjelenteket és felolvasta Váci Mihály Tiszta és jó című versét, ennek címével és tartalmával is utalva Gazdag László személyiségére. Földesi Gyula igazgató időközben megérkezve vette át a szót és az üdvözlést, egykori tanítványként majd munkatársként méltatta Gazdag Lászlót, kiemelve emberségét, méltóságát, azt a jelentős értékteremtő munkát, amivel a Borászati Technikum, és a borász szakma fejlődését elősegítette munkásságával. Ezután egy 56 diából álló képes prezentációt tekintettünk át Gazdag László életéből, család, gyermek és ifjúkor, tanulmányok, majd már az oktatás, és a szakma egy-egy stációját, emlék képét felidézve. Dokumentumok, szakkönyvek, újság cikkek, méltatások, elismerések is szóba és bemutatásra kerültek, majd több ágon haladtunk, így a Borrendben kifejtett munkássága, a borfesztiválok, a Mészáros László Képzőművész Kör elnöklése, támogatása, majd 1997-es díszpolgársága, és a későbbi évek díszpolgár találkozói felidézése.

A megjelentekből többen méltatták személyiségét, emberségét, munkáját, így a családból Szonda Ferenc, aki vőként apjának tekintette, Golda Magda a Mészáros Körben kifejtett művészet pártoló, és az egyesület működését segítő tevékenységét emelte ki. A díszpolgárok részéről még Szincsák József emlékezett személyiségére, korabeli együttműködésükre a tangazdasági épület tervezése idején, Garbóci László a Borrend létrehozása, működése, tartalommal megtöltése kapcsán emelte ki Laci bácsi munkáját, alakját. Márkus Pál az iskolai éveket, hosszú és eredményes igazgatóságát, munkatársaival való viszonyát emelte ki azzal, hogy szigorú volt, de nyugalmát soha nem vesztette el, méltóságát mindig megtartotta.

Az este beszélgetésekkel, és a Tangazdaság boraival való koccintással zárult.