Golda Magda est Záborszky pince, 2019. november 26.

Díszpolgárokat, egyben művészeinket méltató estjeink sorában Molnárné Golda Magda estjét tartottuk ezen a napon. A köztünk élő művészek bemutatását már sok éve folytatjuk a Casino kereteiben, amihez később a díszpolgárok estjei csatlakoztak. Magdától nagy mennyiségű dokumentumot, fényképet kaptunk, ezek feldolgozásából alakult ki egy bőséges, több mint hatvan diát tartalmazó prezentáció, amit vetítettünk, közben beszélgetve, róla, vele, életéről, munkásságáról, családtagjaival, barátaival, művész társaival, díszpolgárokkal. Az esten számos díszpolgár jelent meg, Bogó Ági, László Éva, Felvégi Marika, Garbóci László, Köteles György, Nemes László és Békési Imre, aki helyet adott a találkozónak. Ott volt Karsay Ferenc polgármester úr, a Mészáros László képzőművészeti kör számos tagja, barátok, családtagok.

A bemutatón kronologikusan, esetenként tematikusan haladtunk végig Magda élete, pályája állomásain. A gyermekkor, a szülők, Budafokon a Bocskai utcában, ahol ma is él, kitekintésekkel a kor közösségi életére, mint a Láng zenekar, a fúvósegylet, a dalárda, ahol édesapja Frigyes is szerepet vállalt. Az iskolák, a mélyépítési technikum, majd a szakmai pályafutás műszaki rajzolóként, törékeny nőként gyakran lent a metróépítésen. A családalapítás és az élet a 60-as, 70-es években.

Az út a műszaki rajztól egyenesen vezetett a képzőművészethez, rajzait, próbálkozásait látva Munkácsy Károly már a 80-as évek közepén javasolta a rajzolás, a festészet elsajátítását, ami a Mészáros Körben hamar el is kezdődött. Jöttek a művésztelepek, alkotó táborok, Akali, Tiszaalpár, a különböző festészeti technikák alkalmazása, és a sikerek, a bemutatkozások, kiállítások. Felidézte sokkoló élményét egy művésztanárával az egyik alkotó táborban, ahol a dörgicsei templomot festette éppen, és tanára lehordta a kép kompozíciós hiányosságai miatt. Lemosva a képet, a távozást fontolgatta a táborból, amikor egy vidám vidéki művészcsoport ragadta meg a figyelmét, akik diópáccal festettek. Megtetszett neki, kért tőlük anyagot és elkezdte megtanulni ezt a technikát, ami sok sikert és termékeny időszakot hozott számára. A bemutató utolsó részében egyébként húsz diópác képet vetíthettünk ki ezekből. Felidéztük 2000-ból Munkácsy Karcsi bácsi hozzá intézett kedves Magdolna napi versét, majd a kiállításokat, az elismeréseket. Szeretettel emlékezett a nyári művésztelepekre, alkotó táborokra, az inspiráló környezetre, a termékeny munkára, sok alkotásra, amik ott jöttek létre.

A Mészáros Kör részéről Neuberger István méltatta Magdolna személyiségét, művészetét, tehetségét, szorgalmát, jelentős életművét.  László Éva díszpolgár emelte ki Magdolna munkásságát, együttműködését, ami Nagytéténnyel, a Polgári Körrel is igen gyümölcsöző, nyaranta alkotó táborok vannak a Szelmann Házban is. A vetítés második részében a díszpolgárságára, majd a követő díszpolgár találkozókra emlékeztünk számos képpel, más találkozásokkal, kiállításokkal. Diópác alkotásaiból egy jelentős tételt az önkormányzatnak adományozott Magdolna. Az est végén a Záborszky pincében, körben kialakított kis kamara kiállítást nézhettük meg, Magdolna különböző korszakokból származó képeivel, grafikáival.

Galéria az estről, Kanyó Ferenc és Zács Ágoston felvételeiből