Használati feltételek

A Promontorium Polgári Casino internetes oldalainak használati feltételei

A http://promontoriumcasino.hu. domain alatt megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott és vizuális anyagokat a Promontorium Polgári Casino (a továbbiakban: Casino) kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A Casino weboldalainak látogatása ráutaló magatartásnak minősül arra, hogy a látogató elfogadja az alábbi feltételeket:

1.) A honlap oldalain található tartalmak kizárólag a tájékoztatás, az ismeretszerzés, a Casino alapdokumentumaiban rögzített célok megvalósításának támogatását szolgálják.
2.) Az itt található tartalmakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi és üzleti célzattal felhasználni.
3.) A honlapon található szövegek idézéséhez nem kell engedély, de az idézésnek meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetén – forrás megjelöléssel – kérünk rámutatni (link elhelyezése) a honlap megfelelő helyére.
4.) A honlapon található tartalmakat, amennyiben külön másként nem szerepel, a látogatók engedély nélküli letölthetik, lemásolhatják és felhasználhatják, de csak akkor tehetik ezt, ha a felhasználás kizárja a kereskedelmi és üzleti célokat, a másod felhasználás ténye egyértelműen fel van tüntetve, valamint a Casino honlapját, megfelelő helyét, mint forrást meghivatkozzák.
5.) A honlapon található tartalmak másodközlése nem jelenti a Casino, vagy mások által birtokolt szellemi tulajdonjogok engedélyezését.
6.) Az előzőkben rögzített feltételek be nem tartása esetén a Casino által előállított és a honlapon megjelentetett tartalmak használata szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

A jelen webhely egyetlen a Casinohoz köthető azonosítója logója, grafikája nem másolható és nem használható fel Casino előzetes írásbeli engedélye nélkül. A promontoriumcasino.hu domainnév szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Casino előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

A Casino írásos engedélye nélkül tilos jelen webhely struktúráját, formai alkotórészeit akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.

A Casino fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. A Casino nem garantálja a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát, illetve hibamentességét és kizárja a felelősségét a honlapon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért. A Casino nem vállal semmilyen felelősséget az ezen a kiszolgálón megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek, illetve szoftver bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a “jelen állapotában”, minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.