Karsay Ferenc alpolgármester válasza: “hamarosan megkezdődnek az egyeztetések a projektben érintett minden szereplővel.”

piac_mÖrvendetesen hamar és pozitív tartalommal válaszolt az önkormányzat a Casino levelére, amelyet Budafok belváros rekonstrukciója és a piac fejlesztés folyamata kapcsán juttattunk el a projektért felelős alpolgármesterhez.

Karsay úr levele itt!            A Casino korábbi levele itt!

 A budafoki piacfejlesztés önkormányzat által korábban elképzelt megvalósíthatóságának alapfeltételét képező (un „plázastopra”) a felmentvényt az illetékes Nemzetgazdasági Minisztérium nem adta meg a beruházáshoz, (a Casino egy korábbi állásfoglalásában elfogadhatatlannak nevezte már a plázastop alóli felmentés megkérését is, és álláspontját Varga Mihály miniszterhez írt levelében is kinyilvánította) így az Önkormányzat és a beruházó kötött megállapodás ellehetetlenült, fel kellett bontani.

Az így előállt új helyzetben az önkormányzat válaszlevele megerősíti, hogy megkezdődött a belvárosi piac építésének önálló kerületi beruházásként való megvalósításának előkészítése, amire a lehetőséget a főváros által kiírt új város-rehabilitációs pályázat teremti meg.

Az említett pályázat
A) Közterületek komplex megújítása, és
B) Közösségi célú városrehabilitációs programok
témában nyújt lehetőséget támogatás megszerzésére.

Mind a két téma olyan célokat és oly módon jelöl meg (pl.új gazdasági- és közösségi funkciók megjelenésének ösztönzése helyi kezdeményezések alapján; a helyi társadalmi kohézió megerősítése; egy városi meghatározó szerepű közterület és a hozzá kapcsolódó intézmények, kereskedelmi létesítmények, lakóingatlanok, stb felújítása, bővítése összehangoltan egységesen történik) amelyeket a Casino évek óta vizsgál, támogat, és amelyekről számos alkalommal szervezett közösségi és szakmai rendezvényeket.

Fenti fejlemények ismeretében a Casino Városfejlesztési Munkacsoportja – most már az önkormányzat konkrét pályázási szándékának tudatában – maga is megkezdi a főváros által kiírt vonatkozó pályázat részletes elemzését, hogy az önkormányzat által jelzett hamarosan megkezdődő egyeztetéseken biztosítani tudja azt a civil aktivitást és hozzáadott értéket, amely a remélt fővárosi támogatás elnyerésének egyik feltétele. A Casino elnöksége a fentieknek megfelelő tartalmú viszontválaszt küld az Önkormányzatnak.

                   Mészáros Péter                                                       Döbrönte Katalin