Magunkról

Ha tenni szeretne  a KÖZ-ért, ha fontosnak tartja a civil kurázsit, de mindezt nem politikusként akarja megtenni – ismerje meg céljainkat és csatlakozzon!

A Promontorium Polgári Casino Egyesület 2006-ban alakult, XXII. kerületi székhellyel. Az egyesületi alapszabály szerint a
“Casino célja:
– a színvonalas kerületi, ezen belül különösen a budafoki társas- és kulturális élet előmozdítása, részvétel a szellemi megújulás folyamatában,
– a helyi, és nemzeti hagyományok ápolása,
– a polgárságot érintő és érdeklő társadalmi kérdések megbeszélése, – a polgárság és a képviselői közötti kapcsolat elősegítése, erősítése, – a civil világ, valamint a helyi érdekek képviselete,
– a budafoki polgári múlt jelentős, meghatározó személyiségeinek kutatása, emlékük őrzése.

A fentiek érdekében a Casino
– ülésein kulturális, társadalmi, esetenként tudományos kérdéseket vitat meg,
– tagjai és mások számára megteremti a fővárosi és a kerületi, s ezen belül különösen a budafoki polgárságot érintő, foglalkoztató társadalmi kérdések széleskörű, többoldalú, fesztelen megvitatásának lehetőségét,
– az 1886. szeptember 1-jén megalakult Budai Polgári Casino szellemi örökösének tekinti magát, ezért
= minden év szeptember 2-át követően vigasságot rendez Buda 1686-ban történt visszafoglalása emlékére,
= minden év április 8-át követően megemlékezik Széchenyi István haláláról,
– partneri viszonyt alakít ki és tart fenn más helyi, hazai és külhoni társaságokkal.

Mindennek eszközeként széleskörű eszmecserét teremt, többek között a médiumok segítségével, azok támogatásával is.

A Casino tanácskozásairól kizárja az országos párt- és egyházpolitikai kérdéseket.”