Testület, tisztség

Az egyesület működéséért az elnökség felelős.

Elnök: Mészáros Péter
Az elnökség további tagjai:
Döbrönte Katalin
Diebel Dietrich
Schütt Margit (titkár)
Szántó Tamás

Meghívó

Ezúton meghívjuk minden egyes tagunkat és az érdeklődőket a Promontorium Polgári Casino 2016. március 9-én, szerdán 18.00-kor tartandó évi rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helye:
Rózsavölgyi Közösségi ház
1221 Budapest, Ady Endre út 25.

Napirendi pontok:

1. Elnökségi beszámoló
2. A 2015. évi beszámoló: mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet és közhasznúsági melléklet elfogadása
3. 2016. évi költségvetés tervezetének elfogadása
4. Alapszabály módosítása
5. Egyebek

A hatályos alapszabály szerint Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a plusz egy fő jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor a meghírdetett kezdési időpont után 30 perccel – az eredeti napirend szerint – összehívott újabb Közgyűlés határozatképes a megjelentek létszámától függetlenül. A közgyűlés nyilvános, de szavazati joggal csak a tagok rendelkeznek. A hatályos alapszabály szerint “a közgyűlést legkevesebb 7 nappal korábban, a napirend közlésével, a tagok nevére szóló, e-mailben megküldött meghívóval kell összehívni. A meghívót a Casino honlapján is közzé kell tenni.”

Kérjük továbbá az éves tagdíj – ami havi 500, évi 6.000 Ft – mielőbbi befizetését (11722003-20156543, ill. a programok alkalmával), ez ugyanis a szavazati jog gyakorlásának előfeltétele!

Várjuk tagjaink közé a köz-ért tenni akarókat.

Budapest, 2016. február 25.

Tisztelettel:

Mészáros Péter
elnök