Munkácsy Károly est – Záborszky pince

Munkácsy K. portréja a kápolna mellett

Díszpolgári estjeink sorában visszatértünk a kezdetekhez, és a rendszerváltás utáni első díszpolgárunkra, Munkácsy Károlyra emlékeztünk, életét, munkásságát felidézve. Az esten (2019. II. 26.) mintegy 70-80-an vettek részt, a családtagok mellett pályatársak, barátok, tanítványok, díszpolgárok, és sokan,
akik szerették Karcsi bácsit.

 

 

Est a Záborszky pincében

… a Kápolna előtt

Bevezetőként a róla készült portréfilm néhány perces részletével idéztük fel személyét, beszédét, amint pályájára, élete egyes szakaszaira emlékszik vissza. Utána egy képes összeállítást vetítettünk, melyben tematikusan, ill. időrendben tekintettünk vissza élete egy-egy szakaszára, ezeket zömmel Lujzi néni, felesége kommentálta.

Lujzi néni

Így a kezdetekről, a tanítóképzős növendékről láttunk képeket, majd a családról, szüleivel, bátyjával, később feleségével, kislányával. A pedagógusi hivatás kapcsán láttunk korai és későbbi iskolai képeket, Árpád úti iskola, sporteseményeken való részvételét, sőt a kerületek vetélkedőjében is a kerületi csapat tagja volt 1970-ben. Felidéztük a női torna csoporttal végzett áldozatos munkáját, ami 42 évig tartott, egy korabeli újság beszámolójával, majd képekkel.

Sorba vettük számos művét, leginkább faragásait, faszobrait, domborműveit, amelyek sok helyen az országban és külföldön is fellelhetőek, életfa, tiltott fa, őseink emlékére, és a tiszaalpári alkotó táborok emlékeit, eredményeit. Láttunk műtermi és kiállítási képeket. Egy faragását a család elhozta, melyet a program vége felé a résztvevők között sorsoltunk ki

Felidéztük díszpolgárságát a helyi lap 1995. március számával, melynek címlapján szerepelt. Ennek kapcsán Hajas Ervin polgármester úr emlékezett a díszpolgári intézmény helyreállításáról, még 1994-ben, majd arról az egyértelmű döntésről, hogy Munkácsy Károly legyen az első díszpolgár ebben az időszakban. Karcsi bácsi a 2004-től folyó díszpolgár találkozók aktív résztvevője volt a Lics pincében, rendre méltatta az aktuálisan beavatott új díszpolgárt beszédeivel. Ennek képeit is láthattuk.

Ebben a stádiumban kapcsolódtak be a megjelent tanítványok, pályatársak, barátok. Elsőként Bernardo atya, Marton Antal ciszterci szerzetes méltatta, aki diákja volt, annak ellenére, hogy 56-ban külföldre ment, és Dallasban telepedett le, folyamatosan tartották a kapcsolatot, a későbbi évtizedekben.

Jobbról, Lujzi néni Munkácsy Károly felesége, Szincsák József, Golda Magda, és Köteles György díszpolgárok, Bernardo atya ciszterci szerzetes

Balra Bibó István a vendégek között

 

 

 

 

 

Obermayer Éva egykori tanítvány

Felszólalt Obermayer Éva statikus mérnök, ugyancsak tanítvány, majd Bodó Klára Klarissza, a női kondicionáló torna csoport tagja, aki a női torna keretében végzett munkáját méltatta Karcsi bácsinak, odaadás, tisztelet, szeretet, szakértelem.

Müller Istvánné ny. iskola igazgató

Müller Istvánné a Hugonnay iskola korábbi igazgatója méltatta pedagógusi munkáját, mint kollega, lévén Karcsi bácsi a testnevelői munkaközösség vezetője is volt, majd a Bartók iskola igazgatóhelyettese. Zatykó Zsóka ugyancsak tornacsoport tagként egykori versét idézte. A díszpolgárok közül Golda Magda művésztárs beszélt róla, kiemelve, hogy képzőművészeti tehetsége már korábban kitűnt, de csak nyugdíjazása után ment le a Mészáros Körbe, és Janzer Frigyes tanítványaként fogott bele a szobrászkodásba, szinte minden anyaggal jól bánva, rendkívül termékeny korszakokat produkálva. Szincsák József építész, tanár, operaénekes, mint tanárát méltatta Karcsi bácsit, kiemelve, hogy a teremtő tág lehetőségeket adott neki, mint reneszánsz embernek, hogy számos területen kipróbálhassa magát és kiemelkedő ember legyen belőle.

Végül a családi körben készült képekkel zártuk az estet.

Köszönet illeti a családot a képekért, és a szervező munkáért, hogy elérhettük tanítványait, barátait, pályatársait, és a Záborszky pincét a befogadásért, a vendéglátásért.

Összefoglaló: Mészáros Péter

Fotó: Kanyó Ferenc