A casino számára elfogadhatatlan az önkormányzat szándéka a plázastop alóli felmentés kérésére

piac_mA Promontorium Polgári Casino nyilatkozata Budafok belváros rekonstrukciója kapcsán.

A Promontorium Polgári Casino élni kívánva Budafok-Tétény beruházásokért felelős alpolgármestere által felajánlott lehetőséggel, levélben kért személyes konzultációt a kerület történelmi belvárosának jövőjét érintő, előrehaladott állapotban lévő önkormányzati kötelezettségvállalásokról.

Az önkormányzat által az elvárható egyeztetések nélkül elindított beruházási folyamat mind tartalmát, következményeit, mind eljárását tekintve olyan hatású, ami determinálja a belváros jövőjét, funkcióit és arculatát. Olyan mértékű változást valósít meg, ami 50-100 éven belül nem korrigálható, ezért a Casino megítélése szerint ez egy olyan horderejű kérdés, ami adott esetben kötelezővé teszi az egyesület számára, hogy az alapszabályában rögzített egyik feladatának (a helyi érdekek képviselete) különös nyomatékkal tegyen eleget.

A Casino számára elfogadhatatlan az önkormányzat szándéka a plázastop alóli felmentés kérésére annak érdekében, hogy Budafok belváros központjában 900 nm-es tervezett területtel egy kereskedelmi létesítmény épülhessen. A plázastopot a kormány (a Casino által is üdvözlendően) pont azért vezette be, hogy védje a kiskereskedelem, a kiskereskedők, a hazai árutermelők érdekeit. Az ez alól való felmentés kérése egy olyan adottságú kerület részéről, mint Budafok-Tétény, egyértelműen szembefordulást jelentene a korábban kinyilvánított szándékokkal.

A Promontorium Polgári Casino Belvárosfejlesztési munkacsoportja, benne építészekkel, köztük helyi tervtanácsi tagokkal, vállalja a fenti témák mentén szakmai állásfoglalás kialakítását, részletes koncepció elkészítését. A Casino felajánlja a civilek együttműködését a szerethető, és prosperáló budafoki belváros kialakítása érdekében, és erőteljesen kiáll az ebben a témában eddig sajnálatosan elmaradt helyi társadalmi párbeszéd elindításáért.

Promontorium Polgári Casino
Kapcsolat: Mészáros Péter 70-2894970, Döbrönte Katalin: 30-6424844