A Promontorium Polgári Casino állásfoglalása a Nagytétényi városközpont rehabilitációról, 2009. december 8.

Örömmel fogadta a Promontorium Polgári Casino a Nagytétényi városközpont rehabilitáció terveit.

A Főépítészi Iroda által javasolt közterület fejlesztési elemek felölelik a nagytétényi városközpontot, és kijelölik annak fő tengelyeit. A nagytétényi hangulat megőrzéséhez tartozó, és az aktív kisvárosi élet központi tereit valóban a Nagytétényi út Szentháromság tértől kezdődő Angeli útig tartó szakasza adja, ezen belül a kereszttengelyt a Templom utca és a Kastélyig futó Szent Flórián utca jelenti. Az Országzászló elhelyezésével és új tér kialakításával megteremtődött a lehetősége egy „Fő tér” kialakításának. Amennyiben az „Országzászló téren” sikerül a jövőben megvalósítani a Helytörténeti múzeum és kávéház elképzelését, valódi központi találkozóhellyé válik mind a tétényiek, mind a Kastélyba látogatók számára.

Érdekes gondolat az északi és déli városkapu kialakítása egyrészt a Kastélypark utca – Nagytétényi út, másrészt az Úttörők útja – Nagytétényi út kereszteződésében, de erre nem láttunk konkrétumokat, hogy mit is jelenthet ez fizikai megvalósulásában.

A projekthez kapcsolódó épületrehabilitációs elemek már több kérdést is felvetnek.

A Nagytétényi út szóban forgó szakaszán az Önkormányzatnak kevés tulajdona van, ugyanakkor a házak többségénél szükséges az egységes városképi arculat megőrzése érdekében a homlokzat megújítása. Ezek felújítása nélkül a városrehabilitáció csak felemásan tud megvalósulni. Annak ellenére, hogy pályázati forrásból a magántulajdonú házak homlokzatfelújítása nem támogatható, szükséges lenne Önkormányzati forrásból ennek megvalósítása, akár támogatásként, akár kamatmentes kölcsön formájában. A nagyságrendileg 1 Mrd Ft összköltségű projekt esetében ez 20-30 m Ft plusz forrást jelent.

Támogatjuk a civil szervezetek azon elképzelését, hogy Nagytétényben egy kulturális – múzeumi negyed alakuljon ki. Ennek stabil bázisa a Nagytétényi Kastélymúzeum, mely már jelenleg is a várossal szervesen együttműködve közösségi programok szervezésében is szerepet vállal. Ezt egészítheti ki a Posta Múzeum, mely jelenleg a helyét keresi, és a mozi helyén kialakítandó új közösségi térben megfelelő funkciót tud biztosítani. A Helytörténeti múzeum elképzelése és annak helyszíne is egyre jobban kikristályosodik az Országzászló tér oldalán, annak ellenére, hogy megvalósulásának időpontja kérdéses.

A projekt részét képezi a zsidó imaház, ugyancsak kulturális funkcióval. Támogatjuk a Nagytétényi Polgári Kör elképzelését, hogy egy a hely szellemiségének megfelelő, étteremmel kombinált kulturális szalon alakuljon ki, mely nem kizárólag a Budafok-Tétényiekre számít, hanem Budapesti és agglomerációs szinten tudna egy új minőségi kulturális központot megvalósítani koncertekkel, irodalmi estekkel, stb.

Fontos kérdés, hogy a mozi helyén milyen új közösségi funkció kaphat helyet. Ezt a funkciót úgy kell megtalálni, hogy a Szelmann Ház közösségszervező erejét erősítse, kiegészítse, és nem válhasson annak riválisává. Nagytétényben nincs szükség második közösségi házra, a Szelmann Házon túl a „sarki helyiséget” sem használja ki a Nagytétényi Polgári Kör. Az is fontos kérdés, hogy a majdani DunaPark2-vel milyen összhang alakítható ki. A fenntartható közösségek maguk számára teremtik meg a közösségi helyeket. Fontos a kapcsolódások keresése és biztosítása, de a DunaPark2 számára közösségi és sportközpont csak a DunaPark2 területén képzelhető el, míg a mai Nagytétény is városközpontjában keresi mind a közösségi színteret, mind a sportolási lehetőséget. A Posta Múzeum gondolata mellett a volt mozi épület melletti térben felmerült egy tömegsportközpont létrehozása, mely a helyi igényekre adott válasz lenne, és melyet nem vált ki egy modern piaci alapú sportközpont.

A Szelmann Ház felújításával kapcsolatos elképzelések nagyrészt konszenzust mutatnak, nem kérdőjelezhető meg a könnyűszerkezetes épületrész átépítésének szükségessége, ill. a tetőtérben, vagy emeletráépítéssel szükséges kisebb termek, foglalkozásoknak alkalmas terek létrehozása.

A projekt akkor válhat valóban fenntarthatóvá, és akkor érzik a nagytétényiek sajátjuknak, ha az infrastrukturális beruházásokat különböző közösségerősítő akciók egészítik ki. Ebben szerepet kapnak a helyi intézmények és helyi civil szervezetek. Ilyen rendezvény lehet a Szent Flórián téren a római kori piac életrekeltése a Kastéllyal együttműködve, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kiegészítve. A Helytörténeti múzeum létrejöttéig a helytörténeti értékek közvetítése megvalósulhat a következőképpen: Helytörténeti kiállítás a Nagytétényi úton közlekedő buszokon: helytörténeti képek, tablók, montázsok kialakítása, buszmegállókban helytörténeti tablók kiállítása, látványképek elhelyezése.

A Múzeumi- kulturális negyed felélesztéséhez kapcsolódóan múzeumok fesztiválja – ez kapcsolódhat a Tavaszi fesztiválhoz és a Kastély már élő Korok-virágok programsorozatához, azt új elemekkel kiegészítve.

A felújított közterek birtokbavételét szolgálhatja művészeti kiállítás a fejlesztett közterületeken, emellett rendezvények keretében művészeti alkotások készítése a lakosság bevonásával. Public Art Projekt a városközpontban, a város és/vagy akcióterület ortofotója köztéren interaktív elemekkel.

A Programalappal valósíthatóak meg a hagyományőrző, közösségfejlesztő rendezvények, de lehetséges közösségfejlesztő műhely működtetése egy rövid képzés a civil szervezetek számára közösségfejlesztés, nyilvánosságmunka témakörben. Lehetséges programok: egészségnap és sportágválasztó program a tömegsportközpontban, irodalmi és művészeti kávéház a zsidó imaházban.

Mindennapi környezetvédelem címmel rendezvénysorozat, nyilvános szabadegyetem szervezése: a fenntarthatóság és környezettudatosság kérdésének olyan keretben, rendezvényeken történő megtárgyalása, amelyeken olyanok is részt vesznek, akik kimondottan egy környezetvédelmi rendezvény iránt nem érdeklődnének. Köztéri önkéntes munkák szervezése a környezet szebbítéséért. A projekt infrastrukturális beruházásaihoz kapcsolódóan helyszíni bemutatók, hogyan valósíthatóak meg az energiatakarékos fejlesztések. Hogyan használhatóak ki az otthonok energetikai adottságai hatékonyan, melyek a fogyasztáscsökkentő beruházások.

 Bízunk benne, hogy a javaslatok beépülnek a nagytétényi városközpont rehabilitációba és megvalósul Nagytétény belvárosának megújulása.

Budafok-Tétény, 2009. december 8.

 Mészáros Péter                      Döbrönte Katalin