Karsay alpolgármester címkéhez tartozó bejegyzések

A Casino városfejlesztési kerekasztalsorozat záró fóruma

Egy éves közösségi tervezési munkát valósítottunk meg Budafok belvárosának jövőjére vonatkozóan. Ezt a munkát foglalta keretbe a 2014. június 26-án csütörtökön, a Soós István Borászati Szakközépiskolában megtartott Záró Vezetői Városfejlesztési Kerekasztal.

Bővebben…

A jelenlegi belváros nem méltó hozzánk!
Vezetői kerekasztal Budafok-Tétény belvárosának megújulásáért

Budafok_kozossegi_terv_logo

“Közösségi tervezéssel Budafok-Tétény belvárosának megújulásáért!” indított projektjének nyitó rendezvényeként 2013. november 7-én vezetői kerekasztalt szervezett a Casino.

 A témának és az alapos előkészítésnek is köszönhetően (Karsay Ferenc alpolgármester pl. már október 15-én írásban visszajelzett az előzetesen megküldött, az előzetesen egyeztetett időpontot tartalmazó meghívóra, hogy szeretne részt venni) a résztvevők száma elérte az ötven főt, és az érdeklődés a két órás időtartam alatt végig kitartott.

vez_kerekasztal_001Mészáros Péter a Casino elnöke nyitotta meg az estét, ismertette az előzményeket, és a projekt logoja értelmezésével emelte ki az egyesület egyik legfőbb törekvését, a partneri együttműködés, a társadalmi részvétel megerősítését. Bővebben…

Nagy érdeklődés mellett került sor a Casino városfejlesztési kerekasztalára

A “Társadalmi részvétel, civil szerep- és felelősségvállalás a városrehabilitációban” című rendezvényen, amelyre 2013. július 10-én szerdán délután a Budafoki Evangélikus Egyház közösségi termében került sor, még az ajtóban is álltak.

A rendezvénynek otthont adó Hokker Zsolt evangélikus lelkész köszöntője után Mészáros Péter a Casino elnöke és Döbrönte Katalin, a Casino Városfejlesztési munkacsoportjának vezetője ismertették és vezették fel a programot. Kiindulásként azt a Casino által is képviselt nézőpontot ajánlották, ami a hagyományos tervezői szemlélet mellett a városmegújítás gyakorlatát a várost lakó és használó közösség oldaláról is megközelíti, értelmezi. Ezt követően a felkért hozzászólások hangzottak el.
(Karsay Ferenc alpolgármester már korábban sajnálattal tudatta, hogy más irányú elfoglaltsága miatt ez a kötött időpont számára nem alkalmas, és Rumi Imre kerületi főépítészt is nélkülöznie kellett a résztvevőknek.)

A hozzászólók és témáik:

Deák Krisztina, csoportvezető, Fővárosi Önkormányzat:
Társadalmi részvétel a főváros városrehabilitációs kiírásaiban;
Perényi László, elnök, Civilek a Palotanegyedért Egyesület:
Civil városfejlesztők a 8. kerületben, társadalmi részvétel, társadalmi felelősségvállalás;
Fodor Tamás, igazgató, Vasas Művészeti Együttes Alapítvány:
A városmegújítás közösségfejlesztő eszközei;
Döbrönte Katalin, a Promontorium Polgári Casino elnökségi tagja, Városfejlesztési munkacsoportjának vezetője: A Casino által kiemelt fontosságúnak tartott szempontok a fővárosi városrehabilitációs pályázat összeállításában.

A hozzászólások után kötetlen beszélgetés alakult ki, aminek csak az vetett végett, hogy a kerekasztal résztvevői bejárták a budafoki belvárosnak azokat a helyszíneit, amelyek a budafoki városközpont rehabilitációja szempontjából, valamint a Fővárosi Önkormányzat által TÉR_KÖZ címmel “Közösen újítsuk meg Budapest kihasználatlan közösségi tereit” felhívással kiírt pályázata szempontjából kiemelt figyelmet érdemelnek.

Részletes összefoglaló a rendezvényről Bővebben…

Karsay Ferenc alpolgármester válasza: “hamarosan megkezdődnek az egyeztetések a projektben érintett minden szereplővel.”

piac_mÖrvendetesen hamar és pozitív tartalommal válaszolt az önkormányzat a Casino levelére, amelyet Budafok belváros rekonstrukciója és a piac fejlesztés folyamata kapcsán juttattunk el a projektért felelős alpolgármesterhez.

Karsay úr levele itt!            A Casino korábbi levele itt!

 A budafoki piacfejlesztés önkormányzat által korábban elképzelt megvalósíthatóságának alapfeltételét képező (un „plázastopra”) a felmentvényt az illetékes Nemzetgazdasági Minisztérium nem adta meg a beruházáshoz, (a Casino egy korábbi állásfoglalásában elfogadhatatlannak nevezte már a plázastop alóli felmentés megkérését is, és álláspontját Varga Mihály miniszterhez írt levelében is kinyilvánította) így az Önkormányzat és a beruházó kötött megállapodás ellehetetlenült, fel kellett bontani.

Az így előállt új helyzetben az önkormányzat válaszlevele megerősíti, hogy megkezdődött a belvárosi piac építésének önálló kerületi beruházásként való megvalósításának előkészítése, amire a lehetőséget a főváros által kiírt új város-rehabilitációs pályázat teremti meg.

Az említett pályázat
A) Közterületek komplex megújítása, és
B) Közösségi célú városrehabilitációs programok
témában nyújt lehetőséget támogatás megszerzésére.

Mind a két téma olyan célokat és oly módon jelöl meg (pl.új gazdasági- és közösségi funkciók megjelenésének ösztönzése helyi kezdeményezések alapján; a helyi társadalmi kohézió megerősítése; egy városi meghatározó szerepű közterület és a hozzá kapcsolódó intézmények, kereskedelmi létesítmények, lakóingatlanok, stb felújítása, bővítése összehangoltan egységesen történik) amelyeket a Casino évek óta vizsgál, támogat, és amelyekről számos alkalommal szervezett közösségi és szakmai rendezvényeket.

Fenti fejlemények ismeretében a Casino Városfejlesztési Munkacsoportja – most már az önkormányzat konkrét pályázási szándékának tudatában – maga is megkezdi a főváros által kiírt vonatkozó pályázat részletes elemzését, hogy az önkormányzat által jelzett hamarosan megkezdődő egyeztetéseken biztosítani tudja azt a civil aktivitást és hozzáadott értéket, amely a remélt fővárosi támogatás elnyerésének egyik feltétele. A Casino elnöksége a fentieknek megfelelő tartalmú viszontválaszt küld az Önkormányzatnak.

                   Mészáros Péter                                                       Döbrönte Katalin